Randstad RiseSmart heeft als hr dienstverlener het PSO-keurmerk trede 3 inclusief het 30+ certificaat behaald. Dit kenmerkt ons als sociale ondernemer in het kader van de aanbestedingswet. Wil je meer weten over de PSO-prestatieladder en hoe we jou daarbij kunnen helpen? Lees dan snel verder.

wat is pso?

PSO, prestatieladder socialer ondernemen, is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO dat inzichtelijk maakt in welke mate organisaties meer dan gemiddeld sociaal inclusief ondernemen. Het is gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen in onze samenleving: het bieden én vergroten van kansen aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

De prestatieladder socialer ondernemen van TNO bestaat uit twee componenten: 

  1. een toegankelijk meetinstrument dat objectief bepaalt in welke mate een organisatie socialer onderneemt

  2. en een keurmerk dat wordt uitgegeven na een certificeringsproces 

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan mensen uit de participatiedoelgroep

samenwerking met randstad risesmart

Het PSO 30+ certificaat erkent organisaties die minimaal aan de gestelde kwantitatieve eisen van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet voldoen. Er zijn steeds meer organisaties die specifieke vraag hebben naar een contractpartner die in hoge mate sociaal onderneemt. Met het PSO-certificaat toon je als organisatie aan dat jij je inzet voor deze doelgroep en vergroot je de zichtbaarheid van je inclusieve profiel.

Enkele voordelen:

  • een (aantoonbare) bijdrage leveren aan een maatschappelijk vraagstuk

  • beter zicht in en grip op de Participatiewet, Banenafspraak en het Quotum

  • klanten kopen in toenemende mate producten of diensten die bijdragen aan een betere maatschappij

  • medewerkers vinden een inclusieve werkgever steeds belangrijker

  • invulling van het diversiteit en mvo-beleid – niet uitsluiten, maar insluiten

Door samen te werken met Randstad RiseSmart en daarmee de participatiedoelgroep, helpen we je hogerop de prestatieladder te klimmen.

social return on investment

Heb je een SROI verplichting? Ongeveer de helft van de gemeenten en andere overheidsinstanties accepteren het PSO-certificaat bij (gedeeltelijke) invulling van de social return verplichting bij overheidsopdrachten en subsidieverstrekkingen. PSO-gecertificeerde organisaties worden gewaardeerd voor de bovengemiddelde prestatie die zij leveren op het gebied van sociaal inclusief ondernemen.