De reden dat een medewerker het bedrijf verlaat is in 89% van de gevallen te wijten aan de mismatch op gedrag en cultuur. Het vertrek ligt dus niet zozeer aan de vaardigheden van de medewerker. Dit is ook niet verwonderlijk aangezien het selectieproces zwaar leunt op het testen van vaardigheden van de potentiële medewerker en veel minder op cultuur en gedrag. 

‘klik’ voorspelt nauwelijks of kandidaat past bij organisatie

Het vertrekken van een medewerker heeft in de meeste gevallen dus te maken met gedrag en cultuur. In veel sollicitatiegesprekken wordt gekeken naar de klik met iemand en de organisatie. Maar helaas, het voelen van een zogenaamde ‘klik’ zegt alleen iets over hoe aardig u de persoon tegenover u vindt en beïnvloedt hiermee dus het oordeel over een kandidaat. Door het voelen van een connectie met iemand is nog niet achterhaald of diegene ook bij de organisatie past of de functie succesvol kan vervullen (bron: Randstad Direct).

doe een cultuurtest

Een goede manier om te toetsen of een kandidaat een ‘cultuurfit’ heeft met de organisatie is hem of haar een gevalideerde cultuurtest te laten doen. Hier kunt u vervolgens tijdens het interview toegespitste vragen over stellen. Hierdoor is scherp na te gaan op welke vlakken iemand overeenkomsten heeft met de organisatie. Maar ook op welke vlakken juist niet. Op basis hiervan is te bepalen of de verschillen onoverkomelijk zijn of dat er toch voldoende basis is om samen verder te gaan. 

drie tips

  1. zorg dat de verwachtingen van tevoren helder zijn. Wat gaat iemand doen in een bepaalde functie? Wat zijn de verantwoordelijkheden? Het is belangrijk dat er een goed functieprofiel ligt. 
  2. neem iemand aan die bij uw organisatie past. Het is daarom belangrijk om van tevoren vast te stellen wat de cultuur van de organisatie is. Dit om zo de ‘cultuurfit’ te kunnen achterhalen bij uw kandidaten. 
  3. als u de juiste kandidaat gevonden heeft, zorg er dan ook voor dat deze wil blijven. Dit begint met een onboarding programma. Maak het prioriteit om een kandidaat zich thuis te laten voelen binnen uw organisatie. De kans is dan veel groter dat hij of zij blijvend van waarde is voor uw organisatie.