Hoe voorkom je dat je medewerkers overstappen naar een ander bedrijf en hoe zorg je ervoor dat ze graag bij jouw organisatie blijven? Als je weet waarom je medewerkers vertrekken of juist blijven, weet je ook wat zij van jou, als werkgever, verwachten. Die informatie kan je - zeker nu de schaarste op de arbeidsmarkt nog wel even zal duren - helpen om je medewerkers te behouden.  

randstad employer brand research 2023

Uit het wereldwijde Randstad Employer Brand Research 2023 blijkt dat werknemers nog steeds het salaris, inclusief de secundaire arbeidsvoorwaarden, en een prettige werksfeer het belangrijkste vinden. Over de afgelopen drie jaar gemeten is de balans tussen werk en privéleven het meest gestegen. Een gunstige locatie c.q. de mogelijkheid om op afstand te werken behaalt in 2023 voor het eerst de top 5 en vervangt daarmee de baanzekerheid op lange termijn, die relatief minder belangrijk werd.

top 5 criteria bij het kiezen van een nieuwe werkgever

1. aantrekkelijk salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden

2. prettige werksfeer

3. goede werk-privébalans 

4. interessant werk

5. locatie/mogelijkheid op afstand te werken 

Over het geheel genomen vinden Nederlandse werknemers een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden dus het belangrijkste wat werkgevers hen moeten bieden. Maar kijken we naar het verschil tussen mannen en vrouwen, dan zien we dat vrouwen een prettige werksfeer toch net iets belangrijker vinden. Ook noemen ze een goede werk-privébalans vaker dan mannen dat doen.

Bij de criteria interessant werk en locatie/de mogelijkheid op afstand te werken geven hogeropgeleiden vaker aan deze belangrijk te vinden dan werknemers met een praktische of middenopleiding. 

Jongere werkenden (18-34 jaar) hechten meer waarde aan mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling dan werknemers van middelbare en hogere leeftijd.

trends

In het Randstad Employer Brand Research 2023 vallen de volgende trends op:

  • het switchgedrag van werknemers is in 2023 niet veranderd ten opzichte van de jaren hiervoor. Gebrek aan belangstelling voor de inhoud van het werk en verbetering van de balans tussen werk en privéleven zijn belangrijke redenen om te vertrekken, blijkt uit ons onderzoek. Als werkgever is het daarom belangrijk om bij je medewerkers te (blijven) checken of ze hun baan boeiend, interessant en uitdagend vinden. Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en een goede balans tussen werk en privéleven blijven aandachtspunten.

  • reskilling en upskilling worden steeds relevanter - niet alleen vanwege de nieuwe technologische ontwikkelingen maar ook omdat werknemers duurzaam inzetbaar moeten blijven. De helft van de werknemers (50%) vindt persoonlijke carrièregroei belangrijk, en vooral jongeren vinden dit essentieel (66%). Aantrekkelijke werkgevers investeren in de toekomst en groeipotentie van hun medewerkers, zo blijkt uit ons onderzoek. Om je personeel betrokken en enthousiast te houden, is het belangrijk dat je het aanbod afstemt op de individuele behoefte van je medewerkers. Maatwerk is dus belangrijk.

  • werknemers hechten veel belang aan de steun van hun werkgever wat betreft hun geestelijke gezondheid en welzijn. Ook een effectief beleid voor inclusie en diversiteit moet hoog op de agenda staan. In de (nabije) toekomst wordt dit onderwerp namelijk steeds belangrijker. De nieuwe generatie medewerkers verwacht van hun (toekomstige) werkgever een actieve aanpak op het gebied van inclusie en diversiteit en juist deze jongeren zijn eerder geneigd van baan te veranderen als niet aan deze verwachting wordt voldaan.

meer informatie en inspiratie? 

Lees dan de blogs over duurzame inzetbaarheid of employer branding. Of download onze paper: tijd voor modern werkgeverschap