Vertrek van je beste medewerkers is nooit goed voor je organisatie. Zeker als je volop in hen hebt geïnvesteerd, met salarisverhogingen, opleidingen en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Hoe voorkom je dat ze overstappen naar een ander bedrijf en hoe zorg je ervoor dat ze graag bij jouw organisatie blijven? Als je weet waarom je medewerkers vertrekken of juist blijven, weet je ook wat zij van jou, als werkgever, verwachten. Die informatie kan je - zeker nu de schaarste op de arbeidsmarkt alle records breekt - helpen bij het maken van een succesvol retentiebeleid.  

randstad employer brand research 2022

Uit het wereldwijde Randstad Employer Brand Research 2022 blijkt dat het aantal mensen dat zich op een andere baan oriënteert sinds eind 2021 snel stijgt. Bijna 65% van alle werknemers zegt open te staan voor een nieuwe baan als de kans zich voordoet. Vooral jongeren hebben het gevoel dat ze gemakkelijk een andere baan kunnen vinden. En dat voert de druk op voor werkgevers in deze krappe arbeidsmarkt.

Het grootste deel van de potentiële baanwisselaars verwacht bij een nieuwe werkgever betere mogelijkheden. Gevraagd naar de selectiecriteria voor een nieuwe werkgever, gaven de respondenten aan het salaris, inclusief de secundaire arbeidsvoorwaarden, en een prettige werksfeer het belangrijkste te vinden.

top 5 criteria nieuwe werkgever

1. aantrekkelijk salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden (74%)

2. prettige werksfeer (73%)

3. goede werk-privébalans (66%)

4. boeiende functie-inhoud (56%)

5. baanzekerheid (52%)

Vrouwen vinden een fijne werksfeer (78%) en een goede werk-balans belangrijker (70%) dan mannen (68% en 62%). Een significant verschil is te zien in de wens van een interessante functie-inhoud: die is voor hogeropgeleiden een stuk belangrijker (70%) dan voor middenopgeleiden (46%) en lageropgeleiden (32%). Respondenten van 55 jaar en ouder hechten meer waarde aan de financiële stabiliteit van de werkgever (55%) dan jongeren (42%).

trends

In het Randstad Employer Brand Research 2022 vallen de volgende trends op:

  • een goede werk-privébalans wordt steeds belangrijker gevonden: mensen voelen zich beter, gezonder en gelukkiger als ze meer grip hebben op de balans tussen werk en privé. Door hier, als werkgever, serieus werk van te maken heb je meer kans om nieuw talent aan te trekken en ben je beter in staat om talent te behouden.

  • hybride werken is, sinds de coronacrisis, niet meer weg te denken: ook nu het niet meer ‘hoeft’, werkt de helft van de Nederlandse werknemers vanuit huis of op afstand. Hoe beter de mogelijkheden die je hiervoor biedt, hoe aantrekkelijker je bent als werkgever.

  • reskilling en upskilling worden steeds relevanter - niet alleen vanwege de nieuwe technologische ontwikkelingen maar ook omdat werknemers duurzaam duurzaam inzetbaar moeten blijven. Aantrekkelijke werkgevers investeren in de toekomst en groeipotentie van hun medewerkers, zo blijkt uit ons onderzoek.

  • wanneer medewerkers zich thuisvoelen in de bedrijfscultuur, hun werk met plezier en passie doen en trots zijn op de goede reputatie van de organisatie, zullen ze niet zo snel op zoek gaan naar een andere werkgever. Dit besef kan je helpen je employer brand sterker en zichtbaarder te maken voor nieuw talent: geef je medewerkers alle ruimte en tools om hun persoonlijke netwerk te laten weten hoe blij ze zijn met jou als werkgever.

meer informatie en inspiratie? 

Lees dan de blogs over duurzame inzetbaarheid of employer branding. Of download onze paper: employer branding, de kracht van trots & passie.