De Nederlandse arbeids- en organisatiepsychologen Wilmar Schaufeli en Arnold Bakker hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar bevlogenheid op het werk. Volgens hen ‘voelen bevlogen werknemers zich vitaal en energiek, zijn ze toegewijd en betrokken, en gaan ze volledig op in hun werk; ze worden erdoor geabsorbeerd’. 

Die definitie van bevlogenheid bestaat uit drie dimensies:

 • vitaliteit: bruisen van energie, zich fit en sterk voelen, lang en onvermoeibaar met werken door kunnen gaan en over grote mentale veerkracht en doorzettingsvermogen beschikken
 • toewijding: sterke betrokkenheid bij het werk, het werk wordt als nuttig en zinvol ervaren, is inspirerend en uitdagend, en roept gevoelens van trots en enthousiasme op
 • absorptie: op een plezierige wijze helemaal opgaan in het werk, er als het ware mee versmelten, waardoor de tijd lijkt stil te staan en het moeilijk is om er zich van los te maken.

waarom presteren bevlogen medewerkers beter?

Bevlogen medewerkers hebben dus plezier in hun werk en halen er veel voldoening uit. Vaak delen ze eigenschappen als extraversie, optimisme, emotionele stabiliteit en persoonlijke effectiviteit en hebben ze een goed ontwikkeld gevoel van eigenwaarde. 

Redenen waarom bevlogen mensen goed presteren op het werk zijn:

 1. ze zijn proactief en nemen persoonlijk initiatief
 2. ze stellen hoge doelen omdat ze zich competent voelen
 3. ze zijn intrinsiek gemotiveerd en daardoor bereid een stapje meer te doen
 4. ze zijn coöperatief en vriendelijk waardoor anderen graag met hen samenwerken
 5. ze ervaren veel positieve emoties waardoor ze beter in staat zijn informatie te verwerken
 6. ze zijn vitaal en gezond en daardoor vrijwel nooit afwezig op het werk.

Uit onderzoek blijkt dat je als werkgever bevlogenheid kunt bevorderen, zowel bij de individuele medewerker als organisatiebreed. 

De individuele medewerker zou je kunnen ondersteunen door met hem in gesprek te gaan en in kaart te brengen wat zijn energiebronnen en wat zijn energievreters op het werk zijn. Denk bij energiebronnen op het werk aan: het hebben van autonomie, voldoende persoonlijke ontwikkeling en een goede relatie met collega's en leidinggevende. Energievreters kunnen zaken zijn als: te weinig mogelijkheden om zelf de regie te nemen (ofwel te weinig autonomie), onvoldoende steun van collega’s en een onduidelijke taakomschrijving.

Vervolgens kun je kijken of het takenpakket zodanig afgestemd kan worden, dat je medewerker een optimale fit ervaart. Ook kun je je medewerkers de mogelijkheid tot jobcrafting bieden. Zo zorg je ervoor dat het werk uitdagend blijft en dat ze zich verder kunnen ontwikkelen. Faciliteer daarnaast mogelijkheden om aan hun eigen persoonlijke ontwikkeling te werken, bijvoorbeeld met coaching. 

Organisatiebrede mogelijkheden om bevlogenheid te vergroten zijn bijvoorbeeld:

 • het vergroten van de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden 
 • het versterken van de sociale steun en goede relaties op het werk 
 • het bevorderen van coachend leiderschap
 • het voeren van een actief loopbaanbeleid

tijd voor modern werkgeverschap

Wil je meer tips over wat je als werkgever kunt doen om je medewerkers tot volle bloei te laten komen? En wil je weten waarom medewerkers bij hun werkgever willen blijven, of juist willen vertrekken? Download dan onze paper ‘tijd voor modern werkgeverschap’, met daarin een overzicht van de resultaten van het Randstad Employer Branding Research 2023.