In de herfst- en wintermaanden schiet het ziekteverzuim vaak omhoog. En ook al kan je als werkgever weinig doen om de griepvirussen tegen te houden, het is ook algemeen bekend dat juist de werknemers met een verminderde weerstand vatbaar zijn. Probeer daarom nu al het nodige doen om stress en ziekteverzuim te beperken. 

7 tips voor een gezonde werkvloer

 1. wees voorbereid op de komende maanden
 2. probeer het verzuim te beïnvloeden
 3. let op signalen van dreigend verzuim
 4. zorg voor een goede verzuimbegeleiding
 5. maak een verzuimprotocol
 6. ga na wat er mogelijk is met je (zorg)verzekering
 7. een gezonde werkvloer

1. wees voorbereid op de komende maanden

Kijk eens naar de afgelopen jaren: wat was in je bedrijf de gemiddelde afwezigheid in de herfst- en wintermaanden? Dit is een indicatie van wat je ook dit jaar kunt verwachten. Vraag je medewerkers mee te denken over een backupschema: wie vervangt wie bij ziekte?

2. probeer het verzuim te beïnvloeden

Bij frequent, relatief kortdurend verzuim blijken werknemers vaak de afweging te (kunnen) maken of zij zich wel of niet zullen ziek melden. In die gevallen kan een bonus of een andere arbeidsvoorwaardelijke maatregel de doorslag geven om niet ziek te melden. Bijvoorbeeld een geldbedrag of extra vakantiedagen bij een jaar zonder verzuim. In cao’s zijn steeds vaker dergelijke afspraken opgenomen, maar ook in een eigen arbeidsvoorwaardenregeling kan je prikkels vastleggen om het verzuim terug te dringen. Let er wel op dat je dit dan moet laten goedkeuren door de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging

3. let op signalen van dreigend verzuim

Als een medewerker klaagt over vermoeidheid of zwaar werk, er moe uitziet, vertelt over een nare thuissituatie, vaak huilt of snel geïrriteerd is, kan dit betekenen dat hij zich binnenkort ziek gaat melden. Als je dit signaleert, kan je het verzuim misschien beperken of zelfs voorkomen. Ga met de medewerker in gesprek en probeer samen te zoeken naar oplossingen, bijvoorbeeld door het werk (tijdelijk) anders in te richten.
Een verzuimtraining kan helpen bij het leren herkennen van signalen waarop je direct actie moet ondernemen. 

4. zorg voor een goede verzuimbegeleiding

Soms is ziekte echt niet te voorkomen. Vraag als de medewerker zich ziek meldt wat er aan de hand is en of er werk overgenomen moet worden. Stel het team direct op de hoogte en verwijs eventueel naar het back-upschema. Als de medewerker langer ziek is, onderhoud dan regelmatig contact om het ziekteverloop te volgen en zorg voor een goede begeleiding. Stuur bij langdurige afwezigheid ook af en toe eens een kaart of bosje bloemen, of ga op bezoek. Zo blijft de medewerker betrokken bij het bedrijf.

5. maak een verzuimprotocol

Bij verzuim moeten jij en jouw medewerker zich aan een aantal afspraken houden, die je kunt vastleggen in een verzuimprotocol. Dit geeft iedereen duidelijkheid over zijn rechten en plichten, bijvoorbeeld over verzuimmeldingen, -controle en -begeleiding, en de re-integratie bij langdurig verzuim. Het verzuimprotocol moet actief binnen het bedrijf worden gecommuniceerd. Bovendien moeten ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging het protocol goedkeuren.

6. ga na wat er mogelijk is met je (zorg)verzekering

Heb je een collectieve zorgverzekering voor je medewerkers? Kijk deze eens goed na! De laatste jaren bieden steeds meer zorgverzekeraars begeleiding aan bij verzuim. Voorbeelden van hulp zijn: een netwerk van gespecialiseerde zorgverleners dat inzetbaar is bij dreigende uitval of verzuim, ondersteuning bij de vaststelling van verzuimoorzaken, begeleiding door een coach en advies voor een nieuw verzuimbeleid. Volgens sommige verzekeraars verdienen werkgevers de extra kosten van dergelijke pakketten meteen weer terug doordat het verzuim sneller wordt teruggedrongen.

7. een gezonde werkvloer

Zet in op gezondheid in plaats van verzuim. Denk aan de volgende acties:

 • besteed aandacht aan het naleven van de (veiligheids)instructies
 • stimuleer een gezonde levensstijl: bedrijfskorting bij sporten, gezonde maaltijd in de bedrijfskantine en hulp bij het stoppen met roken. Je arbodeskundige en verzekeraar zijn wellicht bereid mee helpen en/of betalen
 • betrek het thuisfront, bijvoorbeeld via een bedrijfssportdag voor het hele gezin
 • geef als werkgever zelf het goede voorbeeld
 • stimuleer via (financiële) maatregelen het gebruik van de fiets

meer weten

Met een goed verzuimbeleid kan je verzuim voorkomen en beperken. Niet alleen beperkt je hiermee de financiële risico’s, maar ook laat je je zien als goede werkgever. Daarnaast is bewezen dat gezonde werknemers beter presteren en daardoor een hogere productiviteit realiseren. 

Op de volgende websites vind je nog meer tips om een gezonde levensstijl te stimuleren op de werkvloer: