DIEMEN, 30 augustus 2019 - Randstad gaat docenten die willen overstappen naar het vak Nederlands of Engels via verkorte opleidingen helpen aan een tweedegraads bevoegdheid. In het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs is de behoefte aan docenten in deze vakken groot. De opleiding is bedoeld voor mensen die al een lesbevoegdheid hebben. Met het initiatief wil Randstad, in samenwerking met opleidingsinstituut Hogeschool NCOI, bijdragen aan het terugdringen van het aanhoudende lerarentekort in Nederland.

Vandaag gaat de eerste klas van start met tien deelnemers vanuit verschillende achtergronden, variërend van docent geschiedenis tot docent maatschappijleer. Bij aanvang staan docenten direct drie dagen voor de klas, afgewisseld met één dag theorieles. Op die manier brengen deelnemers opgedane kennis direct in praktijk op een werkplek. In maximaal twee jaar zijn zij inzetbaar als docent Nederlands of Engels.

Op termijn willen de samenwerkingspartners het opleidingsaanbod aanvullen met het vak Wiskunde. Ook komt er een speciaal traject voor zij-instromers vanuit andere beroepen. 

nog meer klassen in voorbereiding

Suzanne von der Dunk, directeur Randstad Onderwijs: “We zijn ontzettend blij met de eerste, enthousiaste aanmeldingen. Met de Randstad Vakschool spelen we in op behoeften die we zien in de markt door maatwerkopleidingen aan te bieden in kansrijke beroepen,  zoals in het onderwijs. Met deze opleiding starten we samen met Hogeschool NCOI een offensief tegen het lerarentekort. We dragen graag bij aan oplossingen daarvan, omdat onderwijs essentieel is voor de ontwikkeling van mensen, hun loopbaan en hun toekomst. In het nieuwe jaar willen we al beginnen met een nieuwe klas en we verwachten later dit schooljaar te starten met een speciaal opleidingstraject voor zij-instromers.”

Eric Verduyn, directeur Onderwijs van NCOI Groep onderschrijft dit: “NCOI Opleidingen heeft in deze samenwerking met Randstad laten zien dat we goed zijn in het ontwerpen van opleidingstrajecten die optimaal aansluiten bij de behoefte van volwassen studenten. Hun ervaring telt en het programma sluit goed aan bij een druk werkend en privéleven.”

voordelen verkorte opleiding

De opbouw van de opleiding en de samenwerking met opleidingsinstituut Hogeschool NCOI brengen diverse voordelen met zich mee. Von der Dunk: “Het feit dat deelnemers al een onderwijsbevoegdheid hebben, betekent dat ze de opleiding sneller kunnen doorlopen. We stemmen modules af op maat, op basis van verschillende kennisniveaus. Docenten hoeven bijvoorbeeld geen modules te volgen waarvoor ze aantoonbaar ervaring hebben of waarvoor ze al zijn opgeleid. Bijkomend voordeel is dat we op deze wijze goede en ervaren docenten - voor wie in hun primaire vakgebied onvoldoende perspectief is -  kunnen behouden voor het onderwijs. Met maatwerk komen we zo tegemoet aan de wens tot extra instroom in de tekortvakken én aan de noodzaak om loopbaanperspectief te bieden voor huidige docenten.”
Geïnteresseerden kunnen op meerdere momenten in het jaar instappen. Het opstarten van een nieuwe groep kan al binnen acht weken. Bovendien kunnen scholen die leraren willen laten omscholen rechtstreeks contact opnemen. De opleiding is NVAO geaccrediteerd en deelnemers komen ook nog eens in aanmerking voor de lerarenbeurs.

persoonlijke ontwikkeling en kansen op arbeidsmarkt

Docenten die willen werken aan persoonlijke ontwikkeling, investeren met deze opleiding in goede carrièremogelijkheden. Randstad heeft een groot netwerk aan scholen door heel Nederland waar een vast contract mogelijk is of juist tijdelijke opdrachten bij meerdere scholen.