• 62% ziet digitalisering als kans

  • 45% nog niet klaar voor digitale werkomgeving

  • 30% voelt zich onder druk gezet bij te blijven

Diemen, 11 december 2018 – Een ruime meerderheid van werkenden (62%) ziet de toenemende invloed van technologie als een kans. Ondanks dat ze zich ook zorgen maken over het blijven bestaan van hun baan (29%) zitten ze niet stil en zien ze kansen. Wel voelt een derde (30%) van de medewerkers zich onder druk gezet meer digitale vaardigheden op te doen en bij te blijven. Een grote meerderheid (74%) vindt dat de werkgever verantwoordelijk is voor die opleiding. Bijna de helft van alle werkenden geeft aan nog niet klaar te zijn voor digitalisering van de arbeidsmarkt omdat ze nog niet de juiste vaardigheden in huis hebben.

Dit alles blijkt uit de Werkmonitor van Randstad over het vierde kwartaal. Het onderzoek is uitgevoerd van 23 oktober tot 8 november 2018. In totaal zijn 810 respondenten ondervraagd door Survey Sampling International.  

investeren in morgen

Werkenden zelf zijn positief gestemd over de invloed van technologie op hun baan. Circa 53% van de werkenden is van mening dat automatisering, robotica en kunstmatige intelligentie een positieve invloed op hun werk zullen hebben in de komende vijf tot tien jaar. Toch voelen medewerkers zich ook onder druk gezet om hun vaardigheden te ontwikkelen om gelijke tred te houden met digitale ontwikkelingen. Vooral jongeren (36%) ervaren deze druk.

Investeren in de toekomst is nodig. Bijna de helft van de werkenden (45%) geeft aan niet over juiste vaardigheden te beschikken die nodig zijn in een digitale werkomgeving. Hoe jonger (54%) of lager opgeleid (58%) men is, hoe groter de groep is die dit aangeeft. Werkgevers blijken nog maar gedeeltelijk bezig met de digitalisering. Slechts de helft van de werknemers geeft aan dat hun werkgever investeert in technologische ontwikkelingen.

Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt en MVO van Randstad Groep Nederland is blij met de resultaten uit het onderzoek. “Het onderzoek laat zien dat werkenden zichzelf verder willen ontwikkelen om hun toekomst op de arbeidsmarkt veilig te stellen. Dat is een heel positief signaal. Mensen zijn zich er bewust van dat het belangrijk is mee te ontwikkelen met de tijd en niet stil te staan. Voor werkgevers is het goed gehoor te geven aan die wens. Het is een mooie manier om je samen voor te bereiden op veranderingen en bovendien om zo je personeel aan je te binden.”

wat doe jij morgen?

In een wereld die onder invloed van technologie snel verandert, is het voor werkenden moeilijk om inzicht in de eigen kansen te krijgen en zich voor te bereiden op de toekomst. Uit de werkmonitor blijkt een op de vijf werkenden het moeilijk te vinden een plan te maken om relevant te blijven op de arbeidsmarkt. Met de nieuwe campagne ‘Wat doe jij morgen?’ die vandaag begint wil Randstad hierbij helpen. Ten Hoonte: “Over tien jaar bestaat waarschijnlijk 70% van de banen uit banen die we nu nog niet kennen. Welke vaardigheden en competenties zijn toekomstbestendig en welke moeten mensen nog bijleren. We helpen werkenden en werkzoekenden hun weg te vinden in het woud van nieuwe kansen. En ook bedrijven die personeel hierin willen begeleiden.”