AMSTERDAM, 11 september 2014 - Werkgevers van ziekenhuizen en zorginstellingen zijn minder goed in staat om in te spelen op veranderende functies in de zorgsector dan werkgevers in andere branches. Dit blijkt uit de jaarlijkse Randstad Arbeidsmarktverkenning (uitgevoerd door GFK, juli 2014). Maar liefst 59% van de respondenten geeft aan dat ze, opvallend vaker dan in andere sectoren, genoodzaakt zijn om medewerkers op een andere wijze in te zetten. Volgens Randstad komt dit bij de zorgsector vooral door wijzigingen in de wetgeving en de veranderende zorgvraag. Deze onzekerheid in de zorgsector komt bovenop de enorme hoeveelheid ontslagen die deze week al door Abvakabo FNV werd bekendgemaakt.

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 38% van de respondenten (voornamelijk werkzaam in functies als manager of directeur) zicht heeft op de functies en taken die zij over vijf jaar nodig hebben (ten opzichte van 59% een jaar geleden). Deze onzekerheid komt voort uit de grote regeldruk waarmee werkgevers te maken hebben. Ontwikkelingen als vergrijzing en de groeiende zorgbehoefte zijn voorspelbaar, maar zaken als financiering en concentratie van complexe zorg zijn onzeker. Bovendien is vaak onduidelijk wat uit de contractgesprekken tussen verzekeraars en gemeenten komt. Bestuurders in de zorg worstelen met dit soort zaken en dat maakt de planning moeilijk.

aanpassen

Het vraagt veel van het aanpassingsvermogen van medewerkers. De onderzoeksuitkomsten geven aan dat het noodzakelijk is om mee te bewegen in een steeds minder stabiele markt. Maar liefst 94% van de respondenten uit de zorgsector geeft aan te verwachten nog meer te moeten anticiperen op de veranderende marktvraag (79% voor de gehele populatie).

vooruitkijken

Directeur Randstad Zorg, Lenneke Dijkhuis: “We zien dat veel werkgevers helaas onvoldoende kunnen vooruitkijken. Minder dan in andere sectoren. Het is ook niet eenvoudig, maar gedegen strategische personeelsplanning bereidt je voor op onvoorspelbare omstandigheden. Dit maakt het mogelijk dat je steeds kunt beschikken over de inzet van de juiste medewerkers op het juiste moment.” Rick Nillesen, sectorspecialist voor de Zorg vult aan: “Met de juiste methodiek, procesaanpak en ondersteuning draagt hr direct bij aan het vormgeven van de organisatiestrategie en het vergroten van het aanpassingsvermogen. Op die manier zijn de zorginstelling, het management en de medewerkers in staat om in te spelen op de veranderingen. Met als uiteindelijk resultaat goede kwaliteit van zorg, met de juiste medewerkers tegen optimale kosten.”

Meer informatie is te vinden in de whitepaper Strategische Personeelsplanning in de gezondheidszorg.