DIEMEN, 20 juni 2013 – Jongere en oudere werknemers kiezen steeds meer voor een baan die feitelijk onder hun opleidings- en ervaringsniveau ligt. De crisis leidt zo tot ‘scheefwerken.’ Werkgevers kunnen intussen lastige vacatures niet invullen met de juiste mensen. Zij werven nieuwe medewerkers daarom liever op lager opleidingsniveau of met minder werkervaring, om ze vervolgens zelf op te leiden.

Het ‘scheefwerken’ onder werknemers aan de ene kant en het tekort aan gekwalificeerde medewerkers voor werkgevers anderzijds vormen opvallende uitkomsten uit recente Randstad-onderzoeken: de WerkMonitor onder werkzoekenden (Blauw Research, 810 werkenden) en de Randstad Arbeidsmarktverkenning 2013 (Intomart GfK, 514 werkgevers).

Met name hoogopgeleiden zouden volgens tweederde van de werknemers (65%) dikwijls een baan beneden hun opleidingsniveau accepteren. Ongeveer de helft van werkend Nederland denkt dat de hoogopgeleiden de banen voor de neus van de laagopgeleiden wegkapen (47%). Vooral jongeren en ouderen hebben het lastig een plek op de arbeidsmarkt te vinden en te behouden. Tegelijk lijken werkgevers het aantrekken van jongere werknemers belangrijk te vinden als positieve impuls voor de organisatie. En hoewel veel ouderen al hun baan verloren, worden zij in veel organisaties juist heel waardevol gevonden om hun werkervaring. Die ervaring is, zo zegt een ruime meerderheid (83%) van de Nederlandse werknemers, belangrijker dan een opleiding bij het vinden van een geschikte baan.

mismatch arbeidsmarkt

Aan werkgeverszijde wordt de mismatch tussen vraag naar en aanbod van personeel nog steeds zeer gevoeld. Er is nog altijd sprake van moeilijk vervulbare vacatures bij bedrijven, vooral in sales- en commerciële functies en in de techniek. Van de bedrijven ervaart 42% dit aantal op hetzelfde niveau als drie jaar geleden, 20% heeft zelfs nog meer last van moeilijk vervulbare vacatures dan in 2010. Om de schaarse doelgroepen te bereiken lijken vooral intermediars ingeschakeld te worden. Ook sturen steeds meer mensen open sollicitaties. 56% van de bedrijven zegt meer open sollicitaties te ontvangen dan drie jaar geleden.

vraag- en aanbodproblemen

Bij deze vraag- en aanbodproblemen is het opvallend is dat hr voor werkgevers nog nauwelijks een strategisch onderwerp is. Ruim de helft van de werkgevers heeft geen helder beeld wat voor soort personeel men over vijf jaar nodig heeft. Van de werkgevers stelt 23% dat het aantrekken van personeel een belangrijke uitdaging is. Genoemde oplossingen zijn het aannemen van minder gekwalificeerd personeel en het vervolgens zelf opleiden, het inhuren van flexkrachten en door meer met zzp’ers/freelancers te werken.

flexibiliteit en hoge arbeidsbereidheid

De crisis heeft er voor gezorgd dat veel mensen hun eisen bijstellen om aan het werk te komen of blijven. Vier op de tien werknemers (37%) zegt bereid te zijn salaris in te leveren als ze daarmee hun baan zouden redden. Twee derde (61%) zou naar het buitenland verhuizen indien zij daar een baan aangeboden krijgen.

Waar werknemers aangeven een lager salaris te willen accepteren, is het opvallend dat werkgevers zelf weinig mogelijkheden zien om het salaris van medewerkers flexibel te maken. 74% geeft aan dit niet toe te passen en ziet het de komende drie jaar ook niet gebeuren, omdat het salarisbouwwerk moeilijk aan te passen is.

Negen op de tien werknemers in Nederland hebben liever een baan die tijdelijk is dan helemaal geen baan (90%). In het geval van ontslag gaan ruim acht op de tien werknemers (85%) ook naar een uitzendbureau om naar een baan te zoeken. Baanzekerheid bestaat niet in Nederland, zegt 77% van de werkenden en nog maar vier op de tien werknemers (37%) vinden dat tijdelijk werk iets is voor jongeren.

Chris Heutink, algemeen directeur Randstad Nederland, vindt het een positief signaal dat de arbeidsbereidheid toeneemt. “Het is verstandig voor werkzoekenden hun eisen bij te stellen en zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.” Heutink vindt het verder opvallend dat ook in deze crisis vraag en aanbod zo moeizaam op elkaar aansluiten. “Werkgevers doen er goed aan in deze tijd niet alleen op korte termijn hun personeelsbehoefte in te vullen, maar ook meer strategisch te denken, voor de langere termijn. Meer aandacht voor strategische personeelsplanning kan ervoor zorgen de bestaande mismatch op termijn te verhelpen.”