Meer regie voor payrollers op eigen ontwikkeling en loopbaan

Randstad Payroll Solutions start online opleidingstrajecten

publicatiedatum: 

Diemen, 21 mei 2013 – Nieuwe online opleidingstrajecten waarmee payrollmedewerkers zelfstandig kunnen werken aan hun eigen ontwikkeling en loopbaan. Hiervoor startte Randstad Payroll Solutions, in samenwerking met Meurs HRM, afgelopen jaar een pilot die onlangs met succes is afgerond. Hieruit bleek o.a. dat medewerkers veel behoefte hebben aan opleidingen gericht op het ontdekken van eigen kwaliteiten en talenten. Na de succesvolle pilot start Randstad Payroll Solutions de speciale opleidingstrajecten voor al haar medewerkers.

groeiende vraag

Jacqueline van Beek, directeur Randstad Payroll Solutions: “Jezelf ontwikkelen is voor iedereen belangrijk, zeker met een veranderende vraag vanuit het bedrijfsleven. Het is voor medewerkers belangrijk om mee te blijven bewegen met deze veranderende vraag in verhouding tot hun talent. En ook bij verandering vitaal te blijven en plezier in je werk te houden. Daarom is het juist voor payrollmedewerkers zo belangrijk om zich te blijven ontwikkelen. Ook onder de medewerkers zelf zien we een groeiende vraag naar nieuwe opleidingsmogelijkheden zoals de online trajecten. Zij geven aan dat ze worstelen met de vraag hoe zij ervoor kunnen zorgen dat ze plezier houden in hun werk, productief kunnen blijven maar vooral hoe zij kunnen meebewegen met de ontwikkelingen in hun vak. Met de nieuwe opleidingstrajecten willen wij onze payrollmedewerkers de mogelijkheid bieden om vitaal te blijven en te werken aan hun ontwikkeling. En daarmee hun kansen op succes zoveel mogelijk te vergroten. Ook in eventuele volgende opdrachten en bij volgende werkgevers.”

 

trajecten Kracht en Vitaliteit

De opleidingstrajecten helpen medewerkers zelf aan de slag te gaan met hun ontwikkeling en loopbaan. Medewerkers kiezen zelf aan welk traject zij deel willen nemen, afhankelijk van waar zij behoefte aan hebben. Het traject Kracht is vooral gericht op ontdekken van eigen kwaliteiten en talenten om optimaal te kunnen presteren. Medewerkers die deelnemen aan het traject Vitaliteit krijgen inzicht in hun energiebronnen en energievreters en het vinden van de juiste balans. In de pilot werd het traject Kracht het meest gevolgd (ca. 90% van de deelnemers). Beide trajecten zijn inmiddels beschikbaar voor Payrollmedewerkers van Randstad Payroll Solutions.

 

 

Joost Heeroma

Joost Heeroma
Sr. Communicatiemanager / Woordvoerder

T 020 569 13 02