op deze pagina

let op

Dit zijn standaardregels die je tegenkomt bij de meeste contracten. Het geeft je een overzicht van verschillende soorten arbeidsovereenkomsten, maar andere arbeidsovereenkomsten zijn ook mogelijk. We geven je een globale schets van de inhoud van contracten. Elk bedrijf hanteert andere voorwaarden aan arbeidsovereenkomsten en dit artikel geldt niet voor Randstad-contracten en moet ook niet voor juridische doeleinden worden gebruikt.

wat staat in een arbeidsovereenkomst?

In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken tussen jou en je werkgever. Hierin komen jullie overeen wat de primaire (o.a. salaris en aantal uren) en secundaire voorwaarden zijn voor het werk dat je als werknemer verricht. In een contract staan meestal 4 onderdelen: 

 1. de algemene gegevens
 2. de primaire arbeidsvoorwaarden
 3. de (mogelijke) secundaire arbeidsvoorwaarden
 4. en optionele voorwaarden

inhoud arbeidsovereenkomst

De inhoud van een arbeidsovereenkomst verschilt per organisatie.

1. algemene gegevens

 • je naam en woonplaats én die van je werkgever
 • de locatie(s) waar je werkzaam bent
 • de functie die je vervult of het soort werk dat je doet
 • ingangsdatum
 • duur van de arbeidsovereenkomst
 • de duur van je opzegtermijn. 

primaire arbeidsvoorwaarden

 • arbeidsomvang
 • je salaris en de termijn waarop dit wordt uitbetaald
 • toepasselijke (overwerk)toeslagen bij werk op ongebruikelijke tijdstippen of bijzondere omstandigheden
 • eventuele onkostenvergoedingen
 • hoeveelheid vakantiedagen
 • hoogte vakantiebijslag
 • welke cao of arbeidsvoorwaardenregeling van toepassing is (optioneel).

(mogelijke) secundaire arbeidsvoorwaarden

 • een telefoon of telefoonabonnement
 • een vervoermiddel dat je ter beschikking wordt gesteld (auto, fiets) 
 • een laptop
 • opleidingsmogelijkheden 
 • dertiende maand / bonus.

optionele voorwaarden

 • of een proeftijd van toepassing is en de duur ervan
 • een pensioenregeling
 • een concurrentiebeding
 • een geheimhoudingsplicht.

de 10 verschillende soorten contracten

 1. tijdelijk contract
 2. vast contract
 3. oproepovereenkomst
 4. nulurencontract
 5. min-maxcontract 
 6. oproepcontract met voorovereenkomst
 7. uitzendcontract
 8. detacheringscontract / interimcontract
 9. payrollovereenkomst
 10. modelovereenkomst

1. tijdelijk contract

Een tijdelijk contract of een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd is een overeenkomst die van rechtswege afloopt na een bepaald periode. Bijvoorbeeld na 12 maanden. Als werkgever en werknemer de inzet willen voortzetten dan kunnen zij in overleg over een nieuw contract voor een nieuwe termijn en eventueel andere voorwaarden.

Ontvang je een contract met een concrete einddatum voor een periode van 6 maanden of langer? Dan krijg je te maken met een aanzegtermijn. Je werkgever moet je tijdig (minimaal één maand voor afloop van het contract) schriftelijk laten weten of je arbeidsovereenkomst verlengd wordt en onder welke voorwaarden. Wil je dit contract tussentijds opzeggen? Dat kan alleen wanneer er een opzegtermijn is opgenomen in je tijdelijke contract.

Je werkgever kan het contract maximaal 3 keer en/of tot een totale werkperiode van maximaal 3 jaar voor bepaalde tijd verlengen. Na deze periode of in geval van een vierde overeenkomst heb je recht op een contract voor onbepaalde tijd. Zitten er meer dan 6 maanden tussen je laatste contract en je nieuwe contract bij dezelfde werkgever? Dan geldt je nieuwe contract weer als het eerste contract. Het tellen van het aantal contracten en het aantal werkjaren begint dan weer opnieuw. 

2. vast contract

Een vast contract of een vast dienstverband is een contract dat je met je werkgever aangaat voor een onbepaalde tijd. Deze overeenkomst loopt door zolang geen van de partijen haar beëindigt.

3. oproepovereenkomst

Heb je een oproepovereenkomst? Dan heb je een flexcontract en werk je alleen wanneer je werkgever je oproept. Daardoor kan het zijn dat je de ene week meer uren werkt dan de week erna. 

Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) waarin nieuwe regels voor een oproepovereenkomst staan. Hierin staat dat werknemers met een oproepcontract verplicht een vast contract aangeboden moeten krijgen na 12 maanden. 

4. nulurencontract 

Een nulurencontract is een oproepovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Ook hierbij gelden de nieuwe regels van de WAB. Het uitsluiten van een loondoorbetaling is in beginsel alleen mogelijk in de eerste 26 weken van een arbeidsovereenkomst. Om het loon langer dan 26 weken uit te sluiten dan moet dit overeengekomen zijn in de toepasselijke cao. 

Een nulurencontract bevat geen afspraak over het aantal uur dat je per week of per maand werkt. Je werkt alleen wanneer je werkgever je oproept. Elke keer als je werkgever je oproept, hoort je werkgever je minimaal voor 3 uur uit te betalen, tenzij je meer werkt. 

5. min-maxcontract 

Een min-maxcontract is ook een oproepcontract. Hierin staat wel hoeveel uur je werkgever je minimaal en maximaal per week, maand of jaar oproept. Als werknemer ben je verplicht om het minimaal aantal afgesproken uren te werken. Tenzij de werkgever je minder oproept dan is afgesproken. Je werkgever is dan verplicht om alsnog het minimaal aantal afgesproken uren uit te betalen. 

Afgesproken dat je minder dan 15 uur per week werkt? Dan betaalt je werkgever je verplicht 3 uur voor elke oproep. Ook als je uiteindelijk minder dan deze 3 uren werkt. 

6. oproepcontract met voorovereenkomst 

Roept je werkgever je op? Dan bepaal je bij dit type contract zelf of je wel of niet gaat werken. Kies je ervoor om het werk aan te nemen? Dan start een contract voor een tijdelijke periode. Wil je werkgever je na afloop van dit contract weer oproepen? Dan start er weer een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Bij 3 opeenvolgende bepaalde arbeidsovereenkomsten of als je langer dan 3 jaar verschillende tijdelijke contracten bij deze werkgever hebt ontvangen, gaat het contract over in een vast dienstverband.  

7. uitzendcontract

Bij dit contract zijn 3 partijen betrokken: de werknemer, werkgever en de ‘inlener’ (oftewel de klant). Als werknemer sluit je dit contract af met een uitzendbureau zoals Randstad. Het uitzendbureau is in dit geval je werkgever, is verantwoordelijk voor de uitbetaling van je loon en zet jou in bij een klant: de partij die het werk aanbiedt. 

Stopt de klant de opdracht, dan stopt je uitzendcontract bij het uitzendbureau automatisch. Komt er een nieuwe opdracht? Dan ga je weer een nieuw uitzendcontract aan. Werk je langer dan 26 weken -minimaal één uur in de week- in opdracht van het uitzendbureau? Dan hoor je minimaal tien dagen van tevoren of je uitzendcontract eindigt. 

Werk je meer dan 78 weken zonder onderbreking van langer dan 6 maanden voor het uitzendbureau? Dan krijg je een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd. Werk je hierna nog 4 jaar voor het uitzendbureau óf ontving je 6 tijdelijke contracten? Dan heb je recht op een vast contract. Deze regels staan in de abu-cao voor uitzendkrachten

8. detacheringscontract / interimcontract  

Een detacheringscontract of interimcontract lijkt veel op het uitzendcontract. Ook bij dit contract is het detacheringsbureau de werkgever en verantwoordelijk voor de uitbetaling van het loon. Het detacheringsbureau stelt de werkgever ter beschikking aan een externe partij, de ‘inlener’. 

Het verschil tussen een interimcontract en een uitzendcontract? Bij een interimcontract ben je in dienst van een detacheringsbureau. Het contract is vaak voor een bepaalde tijd en bevat een vast aantal uren. Stopt de opdracht bij de inlener, maar is je contract termijn nog niet afgelopen? Dan betaalt je werkgever (het detacheringsbureau) je gewoon door. 

9. payrollovereenkomst

Ook het payrollcontract lijkt qua constructie op een uitzendcontract. Het payrollbedrijf neemt je in dienst en is op papier je werkgever. Het payrollbedrijf is ook verantwoordelijk voor de uitbetaling van je salaris. 

Het is bij een payrollcontract niet mogelijk om te werken voor een andere inlener. Je bent exclusief ter beschikking gesteld door payrollorganisatie aan die betreffende opdrachtgever. En niet door de formele werkgever (het payrollbedrijf), zoals wel het geval is bij een uitzendbureau. 

Heb jij een payrollovereenkomst? Dan heb je sinds januari 2020 dezelfde arbeidsvoorwaarden als het personeel dat vast in dienst is bij het bedrijf waar je de werkzaamheden uitvoert (de inlener). Deze extra voorwaarden zijn opgenomen in je payrollcontract. 

11. modelovereenkomst

Ben jij een zzp’er? Dan krijg je te maken met een modelovereenkomst. In 2021 wil de overheid de modelovereenkomst vervangen met een webmodule. Deze module zal bestaan uit een online vragenlijst die bepaalt of er sprake is van loondienst. Is dit niet het geval? Dan ontvang je een opdrachtgeversverklaring waarin jouw zelfstandigheid is vastgelegd.

contractonderhandelingen

Heb je een contractonderhandeling met je werkgever op de planning staan? Zorg dan ervoor dat goed voorbereid bent. Ook hier helpen we je bij!

lees meer over salaris- en contractonderhandelingen >