Door het wegvallen van de VAR en de intreding van de Wet DBA zijn zowel opdrachtgever als zzp’er verantwoordelijk voor de risico’s die een eventuele fictieve dienstbetrekking met zich mee kunnen brengen. Wij geven je 3 tips om deze risico's te voorkomen. 

1. zorg dat je op de hoogte bent

Jij als zzp’er loopt samen met jouw opdrachtgever risico op mogelijke naheffingen van de Belastingdienst. Zorg er daarom voor dat jouw administratie op orde is en dat je op de hoogte bent van de nieuwe wetgeving.

2. maak afspraken

Maak in overeenstemming met jouw opdrachtgever gebruik van een modelovereenkomst en laat deze toetsen door de Belastingdienst.

3. werk volgens de afspraken 

Werk volgens de afspraken die gemaakt zijn in de modelovereenkomst.

meer weten?

Op de website van de Belastingdienst vind je alles wat je moet weten over de Wet DBA. Ook kom je meer te weten over de nieuwe werkwijze met de modelovereenkomst.