Baanbrekend is een samenwerking tussen Randstad en de Nederlandse arbeidsmarktregio’s. Ons doel is om uitkeringsgerechtigden weer aan werk te helpen in het kader van de Participatiewet. Zo zorgen we dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen zes maanden klaar zijn voor werk. Op dit moment werken we samen met meer dan 35 Nederlandse gemeenten. We helpen ze met onze ervaring bij het matchen en begeleiden van werkzoekenden en zetten onze database met vacatures in. Met succes: in tien jaar vonden al meer dan 30.000 uitkeringsgerechtigden via ons programma een baan. 

zo matchen we werkgevers en uitkeringsgerechtigden 

Op deze pagina: 

baanbrekend en de participatiewet

Sinds 1 januari 2015 zijn de bijstand, de sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samengevoegd tot één regeling: de Participatiewet. De Participatiewet zorgt dat mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt terecht kunnen. Daarom stimuleert de overheid werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Vanuit het sociaal akkoord moeten alle werkgevers in Nederland voor 2026 samen minstens 125.000 banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking: de Wet Banenafspraak. We helpen je om hier plek voor te maken in je organisatie. 

Lees meer over participatie

werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

We helpen uitkeringsgerechtigden binnen 4 tot 12 weken aan werk. Dat kan een vaste fulltime baan zijn, een parttime baan, maar ook tijdelijk werk. Ons uitgangspunt is altijd werk: vanuit een baan, naar een betere baan, naar een carrière. Via Baanbrekend stromen werkzoekenden niet alleen uit naar Randstad-banen, maar ook naar werkgevers in de regio en andere uitzendorganisaties. We richten de uitstroom samen met de gemeente of arbeidsregio in en gebruiken daarbij onze gezamenlijke kennis. En met succes: ondanks de coronacrisis hielpen we in 2020 meer dan 50% van de kandidaten weer aan werk. Hiervan was meer dan 53% na zes maanden nog steeds aan het werk. 

zo helpen we uitkeringsgerechtigden zich te ontwikkelen

Niet iedereen met een uitkering is meteen 100% productief. We zorgen dat deze mensen zich samen met hun werkgever verder ontwikkelen. Hiervoor zetten we de Re-integratie Werk Overeenkomst (RWO) in. De ontwikkeling van je medewerker vraagt een investering. Maar een investering in de ontwikkeling van je medewerker is uiteindelijk een ontwikkeling in je eigen arbeidskapitaal. Als tegenprestatie bieden we werkgevers een lager tarief voor de periode waarin de medewerker nog niet voldoende productief is. Samen zorgen we dat je collega zo snel mogelijk een reguliere arbeidsovereenkomst krijgt. Bij Baanbrekend werken medewerkers van Randstad samen met medewerkers van de gemeente of arbeidsregio. Met onze gecombineerde kennis matchen we kandidaten met de juiste werkgever. 

samen naar een ontslagvrije samenleving

We gaan de uitdagingen van de huidige arbeidsmarkt samen te lijf. Op de lange termijn streven we naar een arbeidsmarkt waarin medewerkers hun eigen keuzes maken: de ontslagvrije samenleving. 

Op de korte termijn ondersteunen we arbeidsmarktregio’s bij het voorkomen van werkloosheid door onze ‘werk naar werk’ dienstverlening. Hierbij verbinden we werkgevers met een personeelsbehoefte aan andere werkgevers, die juist met overcapaciteit te maken hebben. We bieden advies op maat en komen met oplossingen om werkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen. 

baanbrekend: onze bouwstenen

 1. we koppelen werkgevers met over- en ondercapaciteit en organiseren een effectieve samenwerking.
 2. we verbinden werknemers aan werkgevers met ondercapaciteit. Zo brengen we de behoeftes van werkgever en werknemer samen.
 3. we brengen de methodes samen om zo het beste tegemoet te komen aan de uitdagingen op de arbeidsmarkt. 

zo maken we een succesvolle match 

 • uitvoeren van arbeidsmarktanalyses en signaleren over- en ondercapaciteit

 • matchen van bedrijven met over- en ondercapaciteit 

 • aanbieden van (flex)oplossingen aan werkgevers

 • adviseren over regelingen (zoals TOZO en NOW) en arbeidsrechtelijke uitwisselingsmogelijkheden

de voordelen van samenwerking met randstad

 • snel aan de slag: binnen twee weken zetten we het concept neer

 • slagkracht: onze medewerkers zijn vanaf dag 1 productief

 • monitor: we zijn altijd op de hoogte van over- en ondercapaciteit

 • ervaring: we nemen kennis mee uit 10 arbeidsmarktregio’s.

 • kennis: we zijn op de hoogte van het arbeidsrecht op het gebied van uitwisseling

 • projectmanagement: Randstad levert een ervaren manager als verantwoordelijke voor de operatie

 • kwaliteitsgarantie: we garanderen altijd de kwaliteit die je verwacht

 • netwerk: we hebben ervaring met het opzetten van publiek-private netwerkorganisaties. Samen nemen we de verantwoordelijkheid om een duurzaam netwerk te bouwen.  

meer weten over baanbrekend? 

Ook het beste uit je medewerkers halen? Onze adviseurs helpen je meer inzicht te krijgen in de wensen en behoeftes van je mensen. Ook vertellen we je graag meer over onze best practices en maatwerkoplossingen. Samen met jou kijken we naar de beste aanpak voor jouw situatie. Bel of mail ons: contact@nl.risesmart.com of 020-5691024.

andere hr-oplossingen van risesmart

 • duurzame inzetbaarheid om te zorgen je medewerkers bij blijven op de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst.

 • outplacementtraject voor een overstap van een medewerker naar een nieuwe baan buiten jouw bedrijf.  

 • participatie helpt je bij het opbouwen van een maatschappelijk verantwoord personeelsbestand in het kader van de Participatiewet. 

 • re-integratie tweede spoor begeleidt medewerkers vanuit ziekte bij het vinden van een nieuwe baan bij een andere werkgever.