Het aantrekken van goed personeel is best een hele klus. Hoe bepaal je of iemand geschikt is om bij jou te komen werken? Het diploma is een belangrijke graadmeter, maar zegt dat papiertje wel alles? Randstad denkt van niet. Zeker in de meer praktische beroepen leren mensen in de praktijk juist het meeste. Met de introductie van de Vakverklaring zorgt Randstad ervoor dat de waarde van werkervaring en persoonlijke vaardigheden wordt aangetoond. 

de randstad vakverklaring is uniek in de markt

In 2017 had 21% van de Nederlandse beroepsbevolking in de leeftijd van 25 tot 64 jaar geen startkwalificatie (een diploma op minimaal havo of mbo-2-niveau). Randstad wil deze mensen graag helpen door hen erkenning te geven voor de werk- en praktijkervaring die zij hebben opgedaan. Daarom heeft Randstad de Vakverklaring ontwikkeld: een bewijs waarmee mensen aantonen dat zij specifieke werkprocessen van hun vak beheersen. Met een extra kwalificatie (brons, zilver of goud) zegt de Vakverklaring tevens iets over de waardering van iemands persoonlijke vaardigheden.

voorbeeld

Na zijn VMBO-basisopleiding gaat Mike werken als operator bij een voedingsmiddelenproducent. Hij leert hier verschillende machines te bedienen. Mike kan nauwkeurig werken en denkt altijd mee over wat er nog beter kan. Bovendien is hij een echte teamplayer. Randstad biedt Mike een Vakverklaring aan. Hierop is vermeld welke werkprocessen hij beheerst en welke persoonlijke vaardigheden hij heeft laten zien. Mike kan de Vakverklaring op zijn cv zetten en vergroot hiermee zijn kansen op de arbeidsmarkt.

meer kansen op de arbeidsmarkt

De Randstad Vakverklaring is door Randstad ontwikkeld. Om de kwaliteit van de Vakverklaring te waarborgen, wordt de systematiek van Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo) gevolgd. De International Standard Classification of Occupations (ISCO) is het uitgangspunt voor het vaststellen van de benodigde kwalificaties. Op dit moment zijn er twee Vakverklaringen beschikbaar: een voor operators en een voor logistiek medewerkers. 

bewijs van goed werkgeverschap

Voor jou als werkgever snijdt het mes aan twee kanten. Als je een kandidaat krijgt voorgesteld met de Randstad Vakverklaring op zijn of haar cv, dan weet je dat het goed zit. Daarnaast is de Vakverklaring dé manier om aan je mensen te tonen dat je ze waardeert - een bewijs van goed werkgeverschap. Door ze een Vakverklaring aan te bieden, vergroot je hun kansen op de arbeidsmarkt. Dat zorgt voor een beter toekomstperspectief. Een mooie blijk van waardering!

hoe gaat dat in z’n werk?

Een specialist van Randstad beoordeelt samen met jou welke werkprocessen een medewerker aantoonbaar goed beheerst. Voor die werkprocessen ontvangt hij of zij een Vakverklaring. Ook wordt er gekeken naar persoonlijke vaardigheden als samenwerken, problemen oplossen en de manier waarop de medewerker communiceert. Deze worden gekwalificeerd met brons, zilver of goud. Precies deze combinatie maakt de Verklaring uniek. De verklaring is niet alleen een bewijs van vakbekwaamheid, maar zegt tevens iets over de manier waarop deze wordt toegepast in de praktijk. 

Ja, ik heb interesse in de Vakverklaring voor mijn mensen. Vraag de Randstad Vakverklaring direct aan.

Marjolein ten Hoonte: “Werknemers ontwikkelen in de praktijk vaardigheden die niet op een diploma staan. Wij vinden dat we die opgedane werkervaring meer moeten waarderen en vastleggen. Dat doen we nu letterlijk met de Vakverlaring. Zo willen we een andere mindset creëren bij werknemers en werkgevers. Kijk niet alleen naar een diploma: mensen leren een leven lang en ontwikkelen zich voortdurend. Met de Vakverklaring helpen we ze om niet alleen vandaag werk te hebben, maar ook klaar te zijn voor de arbeidsmarkt van morgen.”

Bas Fraanje, DSV Solutions: “Het belang van werken met Vakverklaringen is voor ons tweeledig. Ik geloof dat we onze medewerkers, vast en flex, aan ons binden en blijven boeien door in ze te investeren. De inzet van Vakverklaringen is één van de onderdelen waarmee wij onze loopbaanpaden vormgeven. Daarnaast is het een methode om de kennis en vaardigheden van onze medewerkers te monitoren, bij te stellen en inzichtelijk te hebben.”