De wereld van werk verandert in snel tempo. Ontwikkelingen als vergrijzing, ontgroening en kwalitatieve krapte staan op menige directieagenda geagendeerd. Wij zien bij onze klanten een groeiende behoefte aan het in beeld hebben en houden van de arbeidsmarkt. Met daarnaast de wens deze ontwikkelingen te concretiseren voor de eigen organisatie. Met als fundament de ruim 50 jaar ervaring van randstad op het vakgebied mens en werk leveren wij dagelijks een bijdrage aan het optimaliseren van het rendement van arbeid. Dit voor mens en organisatie.

Om organisaties het rendement op arbeid te helpen verhogen, adviseren en begeleiden wij vanuit verschillende invalshoeken. Onze adviestrajecten kenmerken zich door het combineren van een bedrijfskundige aanpak (werken met feiten en cijfers) en oog en oor voor medewerker en organisatie.

arbeidsmarkt en innovatie

We leven in een uitdagende tijd. In de wereld, en zeker ook in de wereld van werk voltrekken zich voor onze ogen grote veranderingen. We zijn onlosmakelijk verbonden met de wereldmarkt en met de groeiende dynamiek van economische, technologische en sociale ontwikkelingen. Ons werk en onze organisaties worden er direct en indirect door geraakt.

Inzicht hebben in de arbeidsmarktontwikkelingen relevant voor je sector en je organisatie zijn daarmee van belang voor een succesvolle bedrijfsvoering. Samen met jou bezien we de consequenties van deze ontwikkelingen voor de strategie van je organisatie en de wijze waarop aan de in-, door- en uitstroom van medewerkers binnen je organisatie wordt vormgegeven. Met de door Randstad ontwikkelde ‘Innovatiematrix’ wordt gericht bepaald welke innovaties mogelijk zijn om op de toekomst te anticiperen.

strategische lenigheid en -flexbilisering

Succesvol opereren in een omgeving die voortdurend complexer en dynamischer wordt, vraagt om veel aanpassingsvermogen en daarmee lenigheid. Dat maakt strategische flexibilisering noodzakelijk. Strategische flexibilisering is veel meer dan flexibel kunnen omgaan met de personeelsbezetting. Het vraagt vernieuwing van de bedrijfsvoering. ‘Winnaars’ zijn straks die organisaties die een integrale visie op en aanpak van lenigheid vorm en inhoud kunnen geven. In onze adviestrajecten ondersteunen wij je hierbij.

strategische personeelsplanning

Cruciaal voor organisatiesucces is het kunnen beschikken over de inzet van de juiste medewerkers op het juiste moment. strategische personeelsplanning maakt dat mogelijk. Met de juiste methodiek, procesaanpak en ondersteuning draagt hr direct bij aan het vormgeven van de organisatiestrategie en raken organisatie, managers en medewerkers voorbereid op verandering.

Met de door ons gebruikte methodiek van strategische Ppersoneelsplanning helpen wij organisaties op een toegepaste manier strategische personeelsplanning in de bedrijfsvoering te verankeren. Wil je meer weten, download de whitepaper

planning & roostering

Bij tal van organisaties is dagelijkse beheersing van (loon)kosten en kwaliteit van de bezetting een belangrijk thema. Een relevant aangrijpingspunt voor het optimaliseren van kosten en kwaliteit van de personele bezetting is een effectieve planning en roostering. Ten aanzien van het thema ‘planning & roostering’ zien we dat het niet op orde hebben van de dagelijkse planning en roostering een strategische dialoog over dit thema lastig maakt. Met andere woorden: diverse organisaties hebben behoefte aan een frisse blik op het proces van planning & roostering binnen de eigen organisatie. Met onze adviesaanpak rondom planning & roostering bieden wij graag deze frisse blik.

digitaal planningsprogramma youplan

Youplan is de digitale tool van Randstad wereldwijd om de personeelsplanning op een efficiëntie, effectieve en flexibele manier manier te regelen. Het grote voordeel? Je behoudt zelf de regie. Lees hier meer informatie over het planningsprogramma Youplan.