1. onbeperkte, online 1-op-1 coaching, personal branding hulp en aangeboden vacatures die aansluiten bij de medewerker
 2. een trajectdossier dat voldoet aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter
 3. 24/7 toegang tot onze portal met overzichtelijke rapportages.

+ Heb je als medewerker te maken met re-integratie 2e-spoor? Bekijk dan deze pagina over re-integratie tweede spoor.

wat is re-integratie 2e spoor?

Re-integratie tweede spoor is het begeleiden van medewerkers die tijdens arbeidsongeschiktheid weer terugkeren in het arbeidsproces, maar dan bij een ander bedrijf. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter ben je als werkgever verplicht om een goede verzuim- en re-integratieaanpak op te stellen. Dat is niet eenvoudig. Als je iets over het hoofd ziet, loop je het risico een loonsanctie te krijgen. Een adequaat 2e-spoortraject vraagt de nodige tijd, aandacht en specialistische kennis.

samen helpen wij je medewerker weer aan werk

Randstad RiseSmart helpt om 2e-spoortrajecten succesvol te doorlopen. De medewerker staat centraal in onze trajecten; het doel is om de medewerker zo snel mogelijk te bewegen naar passend werk en zo de schadelast voor de werkgever tot een minimum te beperken. 

Daarbij volgen wij de eisen die het UWV stelt en zorgen wij voor een trajectdossier dat hieraan voldoet. Dat betekent een minimaal risico op een loonsanctie en een maximale kans op een passende baan voor de arbeidsongeschikte medewerker.

zo pakken we re-integratie 2e-spoor aan

We starten met een gesprek waarin de werkgever, de medewerker en onze expert afspraken maken over verantwoordelijkheden en verwachtingen. Ook licht de expert het wettelijke kader toe. Hierdoor hebben we vanaf de start duidelijk voor ogen wie welke verantwoordelijkheden heeft en waarom.

Het RiseSmart-team heeft alles in huis om de medewerker zo goed mogelijk te helpen in zijn re-integratieperiode. Wij hebben directe toegang tot het grote netwerk van Randstad, Yacht, BMC en Tempo-Team. Zo maken we gebruik van de kennis én het netwerk van ruim 29.000 collega’s. 

Ons re-integratie 2e-spoortraject bestaat uit een combinatie van individuele coaching, jobhunting, personal branding en webinars. We zetten de volgende 4 onderdelen in:

 • het coachingstraject:
  Het contact met de medewerker wordt als persoonlijk ervaren, omdat we hulp en ondersteuning bieden via online 1-op-1 coaching op ieder moment en iedere locatie die wenselijk is.

 • de personal branding specialist:
  De personal branding specialist maakt na een diepte-interview een cv waarin de sterke punten, competenties en toegevoegde waarde van de medewerker duidelijk naar voren komen. Dit geeft niet alleen extra zelfvertrouwen, maar geeft de medewerker ook een helder beeld welk werk past.

 • de jobhunter:
  Onze jobhunter gaat op zoek naar de beste mogelijkheden voor de medewerker en beperkt zich daarom niet tot traditionele vacatures. Er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar stages en werkervaringsplekken om de medewerker verder te helpen.

 • de portal:
  Je hebt 24/7 toegang tot de portal waar je, volgens de wettelijke richtlijnen, overzichtelijke rapportages vindt die in elke fase inzicht geven in het traject en de status van de medewerker.

kosten re-integratie 2e-spoortraject 

We hanteren vaste prijzen voor ons re-integratietraject tweede spoor. Elke medewerker is uniek, daar past onze expert de inhoud van de gesprekken op aan.