Het World Economic Forum brengt elke twee jaar een rapport uit over de trends en toekomst van werk: The Future of Jobs. Daarin kijkt het WEF vijf jaar vooruit - in deze editie dus tot 2025. We zetten de belangrijkste trends uit het rapport voor je op een rij:

 1. in 2025 wordt bijna de helft van alle taken gedaan door machines
 2. er komen veel nieuwe functies bij
 3. banen die geautomatiseerd kunnen worden, verdwijnen
 4. reskilling is hét thema van de komende vijf jaar

1. in 2025 wordt bijna de helft van alle taken gedaan door machines

In 2020 was dat nog maar een derde en verrichtten mensen nog veruit het meeste werk. Maar door de coronapandemie zijn digitalisering en robotisering in een stroomversnelling terechtgekomen en daarom verwacht het WEF dat de ‘robotisering’ binnen vijf jaar stijgt van 33% naar 47%.

2. er komen veel nieuwe functies bij

Dat de toenemende automatisering gevolgen heeft voor de wereld van werk is geen nieuwe trend, maar wel eentje die de komende jaren aan snelheid, impact en belang wint. Het WEF verwacht dat de ‘robotrevolutie’ wereldwijd 97 miljoen nieuwe functies zal genereren, maar dat dit ten koste zal gaan van 85 miljoen ‘overtollig geworden’ banen. 

banen voor de toekomst

Dit zijn volgens het WEF de 10 functies waar een grote vraag naar komt:

 1. data-analisten en -wetenschappers 
 2. specialisten artificial intelligence en machine learning 
 3. big data-specialisten 
 4. informationsecurity-analisten 
 5. voedingsdeskundigen en -wetenschappers 
 6. specialisten organisatieontwikkeling 
 7. internet-of-things specialisten 
 8. ingenieurs financiële technologie (fintech) 
 9. digitale marketing- en strategiespecialisten 
 10. business development-professionals 

Naast functieprofielen met een focus op technologie zijn medewerkers met de juiste soft skills belangrijk voor groeiende bedrijven. Denk aan functies als projectmanagers, strategisch adviseurs, specialisten in organisatieontwikkeling en managementanalisten. Ook in de gezondheidszorg en logistiek zullen steeds meer medewerkers nodig zijn.

3. banen die geautomatiseerd kunnen worden, verdwijnen

Volgens het WEF gaan de komende jaren vooral de banen verdwijnen die door de repeterende aard van de taken relatief eenvoudig geautomatiseerd kunnen worden. Dit is hun top 10:

 1. data-entry medewerkers
 2. administratief medewerkers/(directie)secretaressen 
 3. medewerkers boekhouding en loonadministratie
 4. productiemedewerkers
 5. medewerkers klantinformatie en -services
 6. managers business services en administratie
 7. kredietbeoordelaars
 8. bankmedewerkers
 9. kassamedewerkers
 10. verzekeringsagenten 

4. reskilling is hét thema van de komende vijf jaar

Door de veranderingen op de wereldwijde arbeidsmarkt zullen werkenden in 2025 over andere skills en talenten moeten beschikken dan ze nu doen. Het WEF voorspelt dat 40% van de kernvaardigheden van medewerkers in de komende vijf jaar zal veranderen. Dat betekent dat 50% van alle medewerkers zal moeten worden bij- of omgeschoold: reskilling.

top 10 skills voor 2025

Door robotisering en digitalisering moeten mensen nieuwe vaardigheden aanleren of uitbouwen. Maar ook soft skills, zoals creativiteit, analytische vermogens en emotionele intelligentie, staan hoog op de verlanglijst.
Het WEF heeft voor 2025 deze top 10 skills opgesteld:

 1. analytisch denken en innoveren
 2. actief leren, strategisch leren
 3. het vermogen complexe problemen te kunnen oplossen 
 4. kritisch en analytisch vermogen
 5. creativiteit, originaliteit en initiatiefrijk 
 6. leiderschap en sociale invloed
 7. gebruik, monitoring en beheersing van techniek 
 8. ontwerp en programmering van technologie 
 9. veerkracht, stressbestendigheid en flexibiliteit 
 10. logisch redeneren/argumenteren en nieuwe ideeën genereren 

leren als succesfactor

Om de skill gap - het verschil tussen aanwezige en benodigde vaardigheden - te overbruggen, moeten we blijven leren en groeien. Daarom verdient de ontwikkeling van je personeel je volle aandacht en inzet. Gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden kan leiden tot het vertrek van je beste medewerkers en dat is iets wat je zeker niet wilt in deze tijd van schaarste op de arbeidsmarkt.

lees ook