In deze krappe arbeidsmarkt is het succesvol werven van nieuwe medewerkers allang geen vanzelfsprekendheid meer. Vooral werkgevers die blijven vasthouden aan harde criteria als opleiding en ervaring krijgen het steeds moeilijker - en dat is echt niet alleen vanwege de schaarste aan aanbod. Wie bereid is breder en anders naar mensen te kijken, maakt meer kans nieuw talent te vinden. Een focus op soft skills is daarbij onmisbaar.

waarom soft skills steeds belangrijker worden

Soft skills zijn persoonlijke vaardigheden, zoals communiceren, samenwerken  en collega’s meekrijgen. Maar ook vaardigheden als plannen, organiseren, problemen, je snel kunnen aanpassen en discipline hebben, rekenen we tot de soft skills. 

Deze skills worden steeds belangrijker omdat de wereld van werk voortdurend verandert. Door de toenemende digitalisering worden steeds meer werkzaamheden geautomatiseerd. Denk bijvoorbeeld aan rapportages, berekeningen of facturaties. Zodra dit automatisch gebeurt heb je minder behoefte aan een medewerker die de hard skills heeft om goede berekeningen te maken, maar is het vooral belangrijk dat iemand het analytisch vermogen heeft om de uitkomst kritisch te bekijken en de communicatieve vaardigheden heeft om anderen de juiste input en uitleg te geven.

Ook de flexibiliteit van medewerkers speelt een steeds grotere rol in organisaties. Je hebt medewerkers nodig die met andere teams moeten overleggen en samenwerken, elkaar snel begrijpen of soepel een tandje bijzetten als het nodig is om ergens bij te springen. Goede soft skills zorgen dat je medewerker binnen dit brede takenpakket optimaal kan presteren en dat maakt jouw organisatie dynamisch en veerkrachtig.  

Staar je dus niet blind op diploma’s en werkervaring, maar zoek in nieuw talent de soft skills die jouw organisatie toekomstbestendig kunnen maken.

6 soft skills die je zoekt in nieuw talent

  1. organisatievermogen
  2. communicatie
  3. teamvaardigheden
  4. probleemoplossend vermogen
  5. aanpassingsvermogen
  6. discipline

1. organisatievermogen

► weten welke taken je wanneer moet doen en welke inspanning die van je vergen, en daardoor je energie en concentratie goed kunnen verdelen over de werkzaamheden.

Organisatorische skills laten zien hoe goed de kandidaat is voorbereid op het uitvoeren van de werkzaamheden. Ze zijn ook een graadmeter voor iemands bedrevenheid in het inzetten van hulpmiddelen, het halen van deadlines en het vertalen van resultaten naar andere projecten. Dat zijn zaken die je wilt zien bij veelbelovende kandidaten.

2. communicatie

► oprecht luisteren en overtuigende informatie geven.

Voor veel projecten geldt dat onderlinge communicatie de kritieke succesfactor is. Iemand die bereid is raad te vragen aan meer ervaren collega’s zal, naar alle waarschijnlijkheid, een waardevol teamlid zijn. Kies daarom voor kandidaten die rekening houden met andermans gevoelens, bruggen kunnen bouwen en weten hoe ze om hulp moeten vragen.

3. teamvaardigheden

► het opbouwen van een synergetische sfeer waarin de groep gezamenlijk naar het gestelde doel toe werkt.

Van leden van een team wordt verwacht dat ze hun steentje bijdragen, anderen helpen als ze het moeilijk hebben, conflicten oplossen voordat ze een probleem worden en initiatief nemen. Het is niet per se nodig om de kandidaat met de beste leiderschapskwaliteiten te selecteren, maar het is altijd verstandig te kiezen voor mensen die zich committeren aan het succes van het team.

4. probleemoplossend vermogen 

► erkennen dat problemen bestaan en tot een plan kunnen komen om ze op te lossen.

De kandidaat die deze skill bezit, komt met creatieve en bruikbare ideeën om (organisatie)doelen te halen. Let dus vooral op sollicitanten die het initiatief nemen om meerdere plannen van aanpak te maken maar zonder problemen van koers kunnen veranderen als iets niet werkt. 

5. aanpassingsvermogen

► soepel en flexibel kunnen reageren op gewijzigde situaties, veranderde omstandigheden of veranderingen in werk of privésituatie.

Soms haalt een team de deadline niet, of is het budget op voordat het project de eindstreep bereikt. Vraag de sollicitant wat hij of zij zou doen als de zaken niet zo lopen als verwacht. En kies voor de kandidaat die toegeeft dat zoiets frustrerend is maar desondanks kijkt wat de volgende stappen zijn. De kandidaat is dus flexibel bij veranderingen. 

6. discipline

► doen wat er van hem of haar verwacht wordt, ook als hij of zij er geen zin in heeft. Iemand met discipline kan zichzelf aan het werk zetten.

Projecten tot een goed einde brengen (en langere tijd bij dezelfde werkgever blijven werken) vraagt van mensen dat ze bereid zijn obstakels te overwinnen. Nieuwe medewerkers moeten een aantal hindernissen overwinnen, zoals onbekendheid met de gang van zaken, nieuwe werkrelaties en een andere werkplek dan ze gewend zijn. Dan kan het lastig zijn om de focus scherp te krijgen en te houden. Vraag sollicitanten naar voorbeelden van hun discipline en hoe ze grip krijgen op hoofd- en bijzaken. 

meer weten over employer branding?

Wil je meer informatie over het belang van jouw werkgeversimago in de strijd om talent op de arbeidsmarkt? Of wil je zelf aan de slag met het (verder) ontwikkelen van jouw employer brand? Bekijk dan onze artikelen over employer branding of download het employer branding onderzoeksrapport. Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom employer branding? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

meld je aan voor de randstad nieuwsbrief