Diemen, 17 juni 2019 - Randstad verbindt zich met Randstad Vakschool aan diverse arbeidsmarktregio’s via het Schakelpunt Landelijke Werkgevers van de Programmaraad. Doel van de samenwerking is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden en naar werk te begeleiden. Zo tekent Randstad Vakschool vandaag een samenwerkingsovereenkomst met arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Daarin spreken beide partijen af mensen klaar te stomen voor werk door middel van opleiding en training. Eerder tekenden ook arbeidsregio’s Zwolle, Haaglanden en Drenthe zo’n overeenkomst met Randstad. Andere arbeidsregio’s volgen verderop in het jaar.

Bij het ‘klaarstomen’ gaat het om het aanleren van vakvaardigheden. Randstad Vakschool leidt mensen op naar een duurzame baan in een kansrijke sector met beroepen waar grote vraag naar is, bijvoorbeeld in de techniek of de zorg. Randstad Vakschool biedt opleidingen op maat, afgestemd op de doelgroep en de vraag uit de markt. Zo snijdt het mes aan twee kanten: mensen naar werk begeleiden en aan de vraag vanuit de markt kunnen voldoen.

De samenwerking met het Schakelpunt zorgt ervoor dat alle 35 arbeidsmarktregio’s van Nederland gebruik kunnen maken van de vakschool en kennis en ervaring worden gedeeld. Het maken van eenduidige afspraken met de arbeidsmarktregio’s past binnen de ambitie van Randstad om het potentieel te benutten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

kijken naar mogelijkheden

“Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden.” vertelt Natascha van der Laan, Manager Randstad Vakschool. “We focussen ons hierbij op de talenten die elke medewerker heeft en kijken vooral naar de mogelijkheden, niet naar de beperkingen. “We brengen specifieke vakvaardigheden bij zodat we aan de vraag van bedrijven kunnen voldoen en mensen duurzaam aan werk helpen. Met de ondertekening van deze intentieverklaring vervullen wij een belangrijke voorbeeldfunctie voor andere landelijk opererende werkgevers in Nederland”.

uniforme afspraken

“Werkgevers met vestigingen in verschillende gemeenten en regio’s die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen, willen uniforme afspraken kunnen maken met UWV en gemeenten,” vertelt Tanja Willemsen, projectleider Schakelpunt Landelijke Werkgevers. “Met UWV heeft Randstad eerder al landelijke afspraken gemaakt voor doelgroepen van UWV. Het Schakelpunt Landelijke Werkgevers van de Programmaraad verbindt nu ook de gemeenten hieraan. We vormen zo een belangrijk aanspreekpunt voor landelijk opererende werkgevers zoals Randstad”

kansen benutten

We ondersteunen gemeenten, UWV en arbeidsmarktregio’s bij het maken van regio-overstijgende afspraken ten behoeve van landelijke werkgevers die uitkeringsgerechtigden in dienst willen nemen,” vult Schakelpunt-adviseur Jacqueline Mooiman aan. “Zo benutten we gezamenlijk meer baankansen! We zijn erg blij dat Randstad samen met ons het initiatief heeft genomen om een landelijke implementatie vorm te geven voor de werving van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We hopen dat veel andere bedrijven dit voorbeeld zullen volgen.”

over het schakelpunt landelijke werkgevers

De Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken, ondersteunt de regionale samenwerking van arbeidsmarktregio's om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Het Schakelpunt Landelijke Werkgevers van de Programmaraad doet dit concreet door afspraken te faciliteren tussen landelijke werkgevers en arbeidsmarktregio’s.