Diemen, 19 juni - Vandaag, dinsdag 19 juni, heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Randstad Groep Nederland en de FNV. Onderwerp van gesprek was het witboek dat FNV op woensdag 13 juni aan Randstad Groep Nederland aanbood.  

Randstad Groep Nederland heeft vele vormen van dienstverlening. Binnen Tempo-Team is outsourcing daar, naast uitzenden en inhouse, één van. Hiermee nemen we een of meerdere bedrijfsprocessen over van onze opdrachtgevers. De mensen die voor Tempo-Team Outsourcing (TTO) werken zijn daar ook in dienst en vallen daarmee onder de arbeidsvoorwaardenregeling van TTO. TTO bestaat reeds sinds 2007, dus is niet opgericht in 2015 om de uitzend-cao te ontduiken, zoals FNV stelt in haar witboek. De bewering dat Randstad willens en wetens de uitzend-cao ontduikt, is onjuist. De beloning binnen Tempo-Team Outsourcing is marktconform,  gebenchmarkt met andere bedrijven binnen die branche, jaarlijks geactualiseerd en afgestemd met de OR.

outsourcing valt binnen alle Nederlandse wet- en regelgeving

Reactie Tempo-Team over kritiek op outsourcing: outsourcing valt binnen alle Nederlandse wet- en regelgeving die daarvoor geldt. Dat geldt ook voor de dienstverlening van TTO. De inspectie SZW heeft onlangs onderzoek verricht bij Tempo-Team Outsourcing betreffende de naleving van de WAADI en daarbij is niet geconstateerd dat TTO de WAADI heeft overtreden. Tempo-Team Outsourcing werkt altijd in een correcte  vorm van outsourcing. Hierbinnen hebben alleen wij leiding en houden toezicht, zijn we verantwoordelijk voor de output en de opleiding & training van onze medewerkers. Ook zijn we geheel verantwoordelijk voor zaken als veiligheid, houding en gedrag, beoordelingen etc. Outsourcing biedt bedrijven de mogelijkheid om processen geheel of gedeeltelijk uit te besteden. Dit is niet nieuw, kijk maar naar activiteiten als beveiliging, hospitality, catering, IT, schoonmaak, transport etc. Activiteiten die vaak al lang worden geoutsourced.

extra medewerkers

Reactie Tempo-Team over hoge werkdruk:  goed werkgeverschap is verankerd in onze kernwaarden. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers hun werk goed en veilig kunnen doen. Mocht dit niet het geval zijn, dan nemen we daar altijd maatregelen op. Nog voordat wij het witboek aangeboden kregen, hebben we bij een paar locaties waar TTO actief is, geconstateerd dat de bezetting door extra werkbelasting te laag was. Hier hebben we extra medewerkers bij geplaatst. Daarnaast gaan we in dialoog met onze medewerkers om bij hen te toetsen hoe zij de arbeidsomstandigheden ervaren.

doorvoeren verbeterpunten

Signalen in het witboek over werkdruk en arbeidsvoorwaarden neemt Tempo-Team serieus. De ongenuanceerde weergave die FNV daarentegen schetst, herkennen we niet. Outsourcing is wettelijk toegestaan,  salarissen zijn marktconform en als goed werkgever zien wij altijd toe op de veiligheid en werkomstandigheden van eigen medewerkers. Tempo-Team erkent wel dat er ruimte is voor verbetering. We voeren een aantal maatregelen versneld door, waarmee ook tegemoet wordt gekomen aan vragen in het witboek over de werkdruk en arbeidsvoorwaarden:

  1. Wij willen medewerkers graag meer zekerheid bieden en zullen 250 medewerkers een vast contract aanbieden
  2. Wij bieden medewerkers een marktconforme beloning. Om dit te onderstrepen zullen wij halverwege dit jaar een extra benchmark door een extern bureau laten uitvoeren. Waar we moeten corrigeren, zullen we dat niet nalaten
  3. Wij nemen signalen over werkdruk serieus en willen constant verbeteren. Om zware tilbelasting te voorkomen, zijn eind mei, voor aanbieden witboek, tilhulpen gestart. Dit zijn een of twee extra medewerkers (afhankelijk van de locatie) die bovenop de reguliere bezetting worden ingezet om collega’s te ondersteunen in het hanteren van zware pakketten
  4. We voeren elk kwartaal klankbordsessies met onze medewerkers om bij hen te toetsen hoe zij de arbeidsomstandigheden ervaren. We rapporteren hierover elk kwartaal aan de OR

Met deze maatregelen wil Tempo-Team beter invulling geven aan goed werkgeverschap en toont het aan de suggesties uit het witboek serieus te nemen.  We hebben FNV uitgenodigd om hierover verder in gesprek te gaan.