Diemen, 15 maart - Vandaag start een unieke samenwerking om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toegang tot duurzaam werk te bieden, met de zekerheid van tenminste een jaar werk. Deze mensen hebben vaak moeite om duurzaam de stap richting volledige uitkeringsonafhankelijkheid te maken. Ze ervaren een arbeidsmarkt die bestaat uit losse opdrachten, waarin een duurzame arbeidsovereenkomst met een werkgever vaak niet haalbaar blijkt. In de regio West-Brabant start een pilot waarin verschillende gemeenten, verenigd in het Werkplein Hart van West-Brabant, WVS en Randstad samenwerken om deze mensen een concrete opstap naar de arbeidsmarkt te bieden. Een sociale innovatie die zorgt voor meer werkzekerheid met een marktconform maandsalaris. Vandaag tekenen de betrokken partijen een intentieverklaring.

De eerste prioriteit is mensen helpen de opstap te maken naar de arbeidsmarkt, zodat ze weer kunnen ervaren wat het is om aan het werk te zijn en vaardigheden op kunnen doen. WVS biedt hiervoor een leerwerktraject aan waarin aandacht is voor competenties en logistieke vakvaardigheden. Vervolgens worden deze mensen begeleid om ook aan het werk te kunnen blijven. In de pilot krijgen zij een jaarcontract aangeboden, met het uiteindelijke doel ook na dat eerste jaar op eigen benen te staan en zelfstandig door te stromen naar ander werk.
Inge Dijkstra, directeur Randstad HR Solutions: “Iedereen verdient een kans op een baan. Met werk- en inkomenszekerheid en een marktconform inkomen. Niet een minimumuurloon, maar een minimum maandloon om van te kunnen leven en aan vaste lasten te kunnen voldoen. Individuele bedrijven kunnen vaak geen inkomenszekerheid bieden. De samenwerking met andere bedrijven, gemeenten en Randstad maakt dat wel mogelijk. Een werknemer werkt dan bij één of meerdere werkgevers, afhankelijk van waar op dat moment passend werk is.”  

kandidaat centraal

Binnen de pilot wordt een groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk geholpen in de lokale logistieke dienstverlening. West-Brabant biedt als logistieke hotspot veel mogelijkheden voor zij-instromers. Een belangrijk onderdeel van de innovatie is er voor zorgen dat mensen aan het werk kunnen blijven. Dat vraagt om maatwerk, waarbij de kandidaat centraal staat. Dit betekent dus ook investeren in manieren om het werkgeverschap  beter aan te laten sluiten op wat de kandidaat nodig heeft. Bijvoorbeeld met begeleiding op de werkvloer, certificering van werkervaring, taalondersteuning of opleidingen.

Thomas Zwiers, bestuursvoorzitter Werkplein Hart van West-Brabant: “Werk maakt het voor mensen mogelijk om uit een sociaal isolement of armoede te komen. En te blijven. Door samen te werken in een regionaal ecosysteem willen we de eerste stap naar een baan laagdrempeliger maken. Met de pilot willen we op een sociaal innovatieve manier mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een toekomst bieden binnen de logistiek en het aantal bijstandsuitkeringen nog verder laten dalen. In onze regio hebben we nu al 4,6% minder uitkeringen dan eind maart een jaar geleden. De samenwerking zorgt voor een win-win situatie: kansen voor mensen die op zoek zijn naar een baan en minder kosten aan uitkeringen voor gemeenten.

over het werkplein hart van west-brabant

Het Werkplein Hart van West-Brabant helpt werkzoekenden en werkgevers om dichter bij elkaar te komen. Dit gebeurt vanuit het geloof en het streven dat iedereen een blijvende bijdrage kan leveren. Het Werkplein is er voor de 225.000 inwoners van Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen, Roosendaal en Zundert en voor de 18.000 actieve bedrijven die werkgelegenheid bieden aan ruim 104.000 personen. Het Werkplein biedt informatie en advies over werk, inkomensondersteuning, advies en ondersteuning op maat om 'naar vermogen' te participeren en te werken of om uit schulden, armoede of sociaal isolement te komen en te blijven.

over de wvs

WVS gelooft in kansen. Een kans om te leren en te groeien. Een kans om deel te nemen áán en iets te betekenen vóór de maatschappij. En een kans om samen te werken. Omdat WVS weet wat werk doet voor mens en maatschappij. Als leerwerkbedrijf helpt WVS mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij hun ontwikkeling om de kans op werk te vergroten. Dit doen ze door begeleiding, werk, opleiding en training aan te bieden. In dit proces van ontwikkeling ontzorgen ze ondernemers met een breed en professioneel scala van producten en diensten. Denk hierbij aan individuele detachering, arbeidsontwikkeling, schoonmaak, zakelijke post, stratenmakers, groenvoorziening, value added services en meer. Door zaken met WVS te doen dragen werkgevers dus ook bij aan de ontwikkeling van mensen richting regulier werk. En zo ontwikkelt iedereen mee.

Voor Hart van West-Brabant kunt u contact opnemen met Erik Jacobs, communicatieadviseur via e-mail of (06) 14 43 25 11.