DIEMEN, 6 april 2017 – Werkenden besteden weinig tijd aan persoonlijke ontwikkeling. 35% van de werkenden geeft aan nooit bezig te zijn met loopbaanontwikkeling, 30% maximaal een dag per jaar. Ook heeft vier op de tien werkenden geen duidelijk beeld van hun loopbaan voor de komende twee jaar. Vooral vrouwen, 46%, hebben hun toekomst niet scherp voor ogen. Dit blijkt uit de Randstad Werkmonitor over het eerste kwartaal van 2017.

Persoonlijke ontwikkeling en het plannen van de loopbaan staat niet hoog op de agenda. Slechts twee op de vijf werkenden heeft een duidelijk carrièrepad voor ogen. Ook vinden weinig werkenden (circa 25% tot 32%) het eenvoudig om aan de slag te gaan met loopbaanontwikkeling. Ongeacht of dit nu gaat om het verkrijgen van zelfinzicht, het bepalen van vervolgstappen, het maken van een plan om relevant te blijven voor de arbeidsmarkt of om daadwerkelijk actie te ondernemen. Circa kwart geeft aan dit ronduit moeilijk te vinden.

nooit bezig met loopbaanontwikkeling

35% van de werkenden besteedt nooit aandacht aan loopbaanontwikkeling. In de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder is dit zelfs 50%. Werknemers van 34 jaar of jonger investeren nog het meest. 31% van deze groep besteedt 11 tot 40 uur per jaar aan de loopbaan. Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt en MVO van Randstad Groep Nederland: “Het is belangrijk in te schatten hoe je aansluiting kunt vinden en behouden in de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Die arbeidsmarkt verandert namelijk in rap tempo door bijvoorbeeld de opkomst van technologische ontwikkelingen, robotisering en digitalisering. Wie in actie wil komen doet er goed aan huidige ervaring, opleiding en competenties tegen het licht te houden. Meer dan ooit is het noodzakelijk om regelmatig na te gaan hoe je je waarde op de arbeidsmarkt kunt behouden en waar nog ontwikkeling nodig is.”

ander werk lonkt

Ongeveer een derde van werkenden denkt dat ander werk hen beter past. Vooral  werknemers tussen de 35 en 54 jaar (40%) geven aan minder tevreden te zijn over werk bij hun huidige werkgever en hebben vaker de behoefte ander werk te gaan doen. Via 100 dagen, 100 banen stimuleert Randstad werkzoekenden, werkenden, baan-oriënteerders, starters en studenten verder te kijken. Een initiatief dat inzicht geeft in 100 verschillende banen en welke competenties daarbij passen.

over de randstad werkmonitor

De Randstad WerkMonitor is een kwantitatief online onderzoek naar de intentie van werknemers om te bewegen op de arbeidsmarkt. Op kwartaalbasis wordt de mobiliteit van de Nederlandse arbeidsmarkt in kaart gebracht. Daarnaast is er ieder kwartaal aandacht voor een specifiek thema. Dit kwartaal is er aandacht besteed aan het thema ‘persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling’’. Aan deze meting hebben in totaal 810 mensen meegewerkt. De respondenten zijn net als in alle andere metingen geworven uit het panel van Survey Sampling International (SSI).

Bekijk hier de belangrijkste resultaten van de Werkmonitor Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling.