DIEMEN, 6 februari 2017 – Weten wat je waard bent op de arbeidsmarkt is belangrijker dan ooit. Een nieuw instrument, de arbeidsmarktwaardescan, ontwikkeld door Randstad biedt inzicht. De arbeidsmarkt verandert voortdurend en de baan voor het leven bestaat niet meer. De verwachting is dat mensen in de toekomst vaker van baan en soms van vak moeten veranderen. Veel medewerkers vragen zich dan ook af wat hun waarde op de huidige arbeidsmarkt is en of hun beroep in de toekomst ook nog voldoende kansen op werk geeft. Randstad geeft met de nieuwste innovatie antwoorden op deze vragen.

Een persoonlijke arbeidsmarktwaardescan van Randstad biedt werknemers zicht op hun positie en waarde op de arbeidsmarkt. Zo krijgen ze een beeld van hun kansen, wat ze nog moet leren en waarin ze kunnen ontwikkelen.

De scan, ontwikkeld door Randstad, werkt op basis van een data gedreven analyse gebaseerd op onder andere conjunctuur, actueel vraag en aanbod, de gewenste functie en werkervaring. In de analyse wordt data van de gehele arbeidsmarkt meegenomen op basis van externe data van o.a. CBS en Jobdigger en eigen onderzoeksdata van Randstad. Daarnaast wordt met een persoonlijkheidstest onder andere gekeken naar iemands capaciteit om te kunnen veranderen, competenties en profiel. Om aansluiting te houden op de arbeidsmarkt en van waarde te blijven zijn flexibiliteit, motivatie en bereidheid te veranderen en te leren in de toekomstige arbeidsmarkt essentieel. Een aanvullend persoonlijk gesprek met een adviseur biedt medewerkers het juiste inzicht en concrete acties. Is de waarde nu al goed of is er ruimte voor verbetering?

persoonlijk advies

Met het rapport in handen wordt door een adviseur gekeken naar welke mogelijkheden er zijn om iemands waarde te verhogen. Welke aanvullende opleiding kan kansen verhogen, of is het bijvoorbeeld beter om meer uren te werken. Ook wordt er gekeken naar de ontwikkeling van de functie en het vakgebied in de toekomst. Hoe gaat de functie zich in de toekomst ontwikkelen, moet je bijscholen? Bestaat je functie nog over vijf jaar? Hoe zijn de kansen in je eigen regio en is je (gewenste) salaris realistisch of marktconform. De combinatie van een grondige analyse en persoonlijk advies kan onzekerheden bij werknemers wegnemen en hen waar nodig tot concrete actie aanzetten.

medewerkers pilot enthousiast

Een recente pilot onder medewerkers van de Rabobank levert enthousiaste reacties op. Ruim 90% van de respondenten geeft aan de scan en het persoonlijke adviesgesprek als waardevol te ervaren. Elke medewerker die een arbeidsmarktwaardescan ondergaat, ontvangt na afloop een rapport met daarin de arbeidsmarktwaarde aangegeven variërend van laag, midden of hoog, aangevuld met een persoonlijk advies op maat. Deelnemer Rabobank: “De scan houdt mij een spiegel voor en zet mij aan om in beweging te komen. Ik heb nu beter zicht op vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en weet wat mij te doen staat om mijn positie op de arbeidsmarkt te verstevigen. Een persoonlijk gesprek met een adviseur is een welkome aanvulling op het rapport, omdat je hiermee direct toewerkt naar acties ter verbetering.”

beter uitgangspunt bij zoeken nieuw werk

De arbeidsmarktwaardescan kan ingezet worden als startpunt bij de dienstverlening op het gebied van outplacementre-integratieduurzame inzetbaarheid en publiek private samenwerkingen. Alje Kuiper, directeur Strategie en Innovatie Randstad Groep Nederland: “Met een arbeidsmarkt die continu verandert, is het voor iedereen van belang te weten wat zijn of haar arbeidsmarktwaarde is. Dat is soms even schrikken, maar biedt medewerkers hele concrete handvatten om mee aan te slag te gaan. Zodoende weten ze waar ze zich in zouden moeten ontwikkelen om toekomstbestendig te worden. Dit geeft houvast en maakt mensen minder onzeker over de toekomst. Dit inzicht is is van belang voor medewerkers, maar ook voor werkgevers.”