DIEMEN, 19 juli 2016 – Baanzekerheid bestaat niet, zegt het overgrote deel – driekwart – van de werkenden in Nederland. Werken in Nederland betekent rekening houden met tijdelijke dienstverbanden en veranderingen. Ook blijkt de grote meerderheid tijdelijk werk te verkiezen boven thuis zitten.

Werkend Nederland gelooft niet meer in een baan voor het leven, zo blijkt uit het WerkMonitor onderzoek dat Randstad Nederland heeft laten houden. Werkenden lijken daarmee tijdelijke dienstverbanden en flexwerk op de huidige arbeidsmarkt te accepteren. Het onderzoek laat zien dat 83% van de werkenden liever tijdelijk werk accepteert dan geen werk te hebben. Overigens was dit percentage in 2013 – tegen het einde van de crisis – met 90% nog hoger.

tijdelijk werk heeft een functie

Tijdelijk werk blijkt voor velen een functie te vervullen in de arbeidsloopbaan. Bijna twee derde (63%) verwacht dat tijdelijk werk een opstapje kan zijn naar een vaste baan. Wel blijkt dat veel werkenden (48%) tijdelijk werk iets voor jongeren vinden. Hier is een flinke verschuiving zichtbaar, want in 2013 waren beduidend minder werkenden het hiermee eens (37%).

Volgens algemeen directeur Reiant Mulder van Randstad Nederland maken de uitkomsten van het WerkMonitor onderzoek duidelijk dat werkenden verandering daadwerkelijk als een permanent kenmerk van deze tijd zien. “Twintig jaar op dezelfde plek werken is tegenwoordig een zeldzaamheid. Werken betekent mee veranderen en daar hoort nadrukkelijk het zoeken en accepteren van nieuwe uitdagingen bij en blijven leren.”

werkgevers worstelen met aantrekken juiste mensen

Intussen blijken werkgevers nog steeds te worstelen met het aantrekken van de juiste mensen. Ruim de helft van de werkenden (56%) zegt dat gebrek aan competenties een probleem is voor hun werkgever. Ruim vier op de tien werkenden (43%) zegt dat het verhelpen van competentietekorten de hoogste prioriteit voor hun werkgever heeft.

Werkgevers hebben – zo komt uit het onderzoek naar voren – vooral een groeiende behoefte aan medewerkers met een zogeheten STEM-profiel (Science, Technology, Engineering en Mathematics).

mobiliteit veel hoger dan in 2015

De onderzoekers hebben ook bij deze WerkMonitor gekeken naar de neiging onder werkenden om binnen nu en 6 maanden een andere baan te zoeken. De Randstad Mobiliteitsindex staat in vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar flink hoger. Toen was de mobiliteit 93 (na het dieptepunt van 91 in Q1 2015), nu staat de index op 97. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2016 is de mobiliteit echter onveranderd. Overigens laat de mobiliteit wereldwijd in de afgelopen jaren een vrij constant beeld zien. De index ligt met gemiddeld 109 fors hoger dan in Nederland.