onderwijs bereidt jongeren onvoldoende voor op werk

Amsterdam, 21 september 2015 - De jeugdwerkloosheid is nog steeds relatief hoog. Dit zorgt er voor dat jongeren niet heel veel vertrouwen hebben in hun kansen op de arbeidsmarkt. Randstad deed onderzoek naar de verwachtingen van jongeren op werk na en tijdens hun opleiding. Zo is 25% positief over hun kansen op de arbeidsmarkt, maar 18% schat hun kansen negatief in. 59% van de jongeren denkt dat bijscholing nodig is om aan het werk te blijven. Dit blijkt uit onderzoek dat TNS Nipo deed in opdracht van Randstad onder 1022 respondenten.

  • 59% denkt zich te moeten bijscholen om aan het werk te blijven
  • 19% denkt dat opleiding belangrijker is dan competenties en vaardigheden
  • 24% weet niet wat ze precies zoekt in werk
  • 43% vindt dat er op scholen te weinig aandacht is voor de voorbereiding op de arbeidsmarkt

Randstad zet zich met het programma #wordenwiejebent op dit moment in om zoveel mogelijk jongeren beter inzicht in werk te bieden om hen zo dichter bij werk te brengen. Hard nodig, want uit onderzoek blijkt ook dat een kwart (24%) niet weet wat ze precies voor werk zoekt en 28% heeft geen duidelijk beeld over hun toekomstige loopbaan.

kwart jongeren vindt opleiding geen goede voorbereiding arbeidsmarkt

Een goede opleiding lijkt geen garantie voor succes. Het merendeel van werkende jongeren (50%) geeft aan dat de opleiding een goede voorbereiding is geweest voor hun huidige baan. Maar ruim een kwart van de werkende jongeren vindt dit niet. Ook vinden jongeren dat er op scholen onvoldoende aandacht is voor de voorbereiding op de arbeidsmarkt (43%). Om de overgang naar werk te vergemakkelijken zou 63% van de jongeren graag zien dat bedrijven meer betaalde stages aanbieden om werkervaring te kunnen opdoen.

competenties en vaardigheden belangrijker dan opleiding

Dat andere vaardigheden dan alleen het cv belangrijk zijn, is wel al doorgedrongen bij jongeren. Van de werkende jongeren denkt maar 10%  dat de opleiding belangrijker is.

Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt Randstad Nederland: “Ik denk dat we jongeren beter kunnen begeleiden naar werk. Niet alleen door al tijdens de opleiding aandacht te besteden aan de arbeidsmarkt en zodoende jongeren al eerder inzicht te bieden in hun kansen. Maar ook door jongeren al vroeg na te laten denken over wat bij hen past zodat ze een goede studie kiezen. Met #wordenwiejebent willen we jongeren inzicht geven in wat ze kunnen en bij hen past, zodat ze gerichter en beter naar werk zoeken.”

over het onderzoek

In juli en augustus heeft TNS NIPO in opdracht van Randstad een online onderzoek uitgevoerd naar de verwachtingen van jongeren over hun kansen op de arbeidsmarkt.Er is uit TNS NIPO database een steekproef getrokken. In totaal hebben 1022 respondenten de vragenlijst ingevuld.