Op 8 oktober 2013 heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) een onderzoek ingesteld naar de verwerking van persoonsgegevens in personeelsdossiers van uitzendkrachten van Randstad. Het onderzoek is op 24 september 2014 afgerond en het CBP publiceert op donderdag 20 november de bevindingen. Vooruitlopend op het rapport vindt u bijgaand de reactie van Randstad.

reactie randstad op bevindingen cbp

Randstad Nederland neemt de uitkomsten van het onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) naar de verwerking van persoonsgegevens zeer ter harte. De bescherming van persoonsgegevens is voor Randstad van essentieel belang en Randstad hanteert hierbij uiterste zorgvuldigheid. Randstad en het CBP zijn sinds april dit jaar in gesprek over de privacybescherming. Randstad kan zich echter niet op alle punten verenigen met de conclusies van het CBP. Zo verschillen we met het CBP van mening over de vraag wanneer wij een kopie ID-bewijs in onze administratie zouden mogen opnemen.

Reiant Mulder, algemeen directeur Randstad Nederland: “Wij hebben vanzelfsprekend onze medewerking verleend aan het onderzoek. We zijn direct aan de slag gegaan met het doorvoeren van een aantal aanbevelingen. Zo hebben we aanpassingen gedaan met betrekking tot de manier waarop we loonbeslagen en informatie over ziekmeldingen vastleggen. Ook hebben we onze interne audits aangescherpt. Eerder waren we al gestart met het treffen van maatregelen om de bewaartermijnen binnen ons systeem te automatiseren.

discussie

“Een belangrijke constatering van het CBP is dat wij te vroeg kopieën van ID-bewijzen van kandidaten opnemen in ons systeem. Randstad doet dit op het moment dat zij verwacht een kandidaat op korte termijn te kunnen plaatsen bij één van haar opdrachtgevers (de bemiddelingsfase). Het CBP is echter van mening dat dit pas kan als er sprake is van een uitzendovereenkomst. Het is voor ons echter onontkoombaar met het oog op de verplichtingen uit de Wet op de Loonbelasting en de Wet Arbeid Vreemdelingen om dat al tijdens de bemiddelingsfase te doen. Op overtreding van deze wetgeving staan forse sancties. De verplichtingen die voortkomen uit de Wet op loonbelasting en de Wet Arbeid Vreemdelingen staan dus op gespannen voet met de richtlijnen van het CBP. Wij zijn er niet op uit onnodig gegevens te verwerken, maar we hebben ook te maken met voornoemde wetgeving en de belangen van onze kandidaten en opdrachtgevers. In tegenstelling tot een gewone werkgever moet Randstad al gedurende de bemiddelingsfase zorgen voor de juiste papieren van kandidaten. Dit is nodig om aan de wet te voldoen. Bovendien is dit in het belang van onze opdrachtgevers die vaak snel iemand nodig hebben en onze kandidaten, die snel aan de slag willen.

“Graag zouden we hierover in breder verband met de branchevereniging, het CBP en overheid een discussie voeren. Op die manier kunnen we een oplossing vinden voor de ‘spagaat’ waarin wij, maar ook andere uitzendbureaus zich nu bevinden”, aldus Reiant Mulder, algemeen directeur Randstad Nederland.