DIEMEN, 9 mei 2014 – Per 1 januari wordt de nieuwe Participatiewet ingevoerd. Via de wet wil de overheid werkgevers stimuleren mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Met sociale partners is afgesproken dat er 125.000 banen moeten komen, waarvan er eind 2015, 6.000 gerealiseerd moeten zijn. De uitzendbranche, het UWV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het uitvoeren en realiseren van deze doelstelling. Wat betekent de invoering van deze wet en hoe kunnen alle partners gezamenlijk de invoering ervan begeleiden? Deze vraag staat centraal tijdens het congres ‘Wajong en werk via de uitzendbranche’ op 14 mei, bedoeld voor HR-managers.

Vooral de uitzendbranche kan helpen werkgevers te benaderen om banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Bovendien kunnen uitzendbureaus werkgevers begeleiden bij de inzet van deze groep werknemers in hun organisatie.

samen een vuist maken

Jurriën Koops, directeur ABU (branchevereniging uitzendondernemingen): “Onze leden nemen de verantwoordelijkheid om een rol te spelen in de bemiddeling van arbeidsbeperkten, zodat we in gezamenlijkheid de doelstelling uit het Sociaal Akkoord kunnen realiseren.” Martine Breedveld, UWV: “Als UWV zetten we stevig in op het verhogen van het aantal werkplekken voor Wajongers. We vinden het zeer waardevol dat de organiserende uitzendbedrijven zich inspannen om, samen met ons, deze doelgroep aan het werk te helpen.”

over het congres

Het congres, georganiseerd door Adecco, Manpower, Randstad, StartPeople en Tempo-Team, vindt plaats in het Randstad Congrescentrum te Diemen. Het programma start om 14:30 uur. Sprekers als Hans Kamps, voorzitter van de ABU, Mathilde van de Ven, projectleider van de VNG, Fred Paling, lid van Raad van Bestuur van het UWV, Harry van de Kraats, directeur algemene werkgeversvereniging (AWVN) vertellen vanuit hun eigen perspectief wat werkgevers kunnen verwachten met de invoering van de wet.