DIEMEN, 8 januari 2014 – Werkend Nederland is niet optimistisch over de economie. 54% van de werkenden verwacht dat de economie van Nederland in 2014 niet vooruit gaat, 41% verwacht zelfs een verslechtering. Toch zijn er lichtpuntjes: de mobiliteit van werknemers is in het afgelopen kwartaal licht gestegen. Dat betekent dat meer mensen verwachten binnen nu en zes maanden daadwerkelijk hetzelfde of vergelijkbaar werk te doen bij een andere werkgever. Ook is er een lichte stijging in het aantal werknemers dat in het afgelopen half jaar een andere baan of functie kreeg.

Dat blijkt uit het nieuwste Randstad WerkMonitor onderzoek. Het onderzoek laat zien dat het vertrouwen in de arbeidsmarkt is gestegen tot het hoogste niveau van 2013. De helft van de Nederlandse werknemers heeft vertrouwen in de arbeidsmarkt en verwacht (indien nodig) op korte termijn een nieuwe baan te kunnen vinden. Eén op de tien werknemers denkt in het komende half jaar daadwerkelijk op zoek te moeten naar een nieuwe baan vanwege ontslag. Net als in het vorige kwartaal oriënteert ongeveer de helft van de werknemers zich in meer of mindere mate op een andere baan.

beweging op de arbeidsmarkt

Er is ook hoop, want er zit enige beweging in de arbeidsmarkt. Met name hoog opgeleiden zijn positief over de economische situatie in 2014. Zij verwachten vaker dan gemiddeld verbetering (58%) en minder vaak verslechtering (33%). Positief is ook dat werknemers meer dan voorheen bezig zijn met hun eigen ontwikkeling. Tweederde heeft in 2013 zelf moeite gedaan om vaardigheden en competenties te verbeteren. Ruim de helft van de werknemers kreeg van de werkgever de kans om deze verder te ontwikkelen.

Er bestaan volop goede voornemens op dit terrein; driekwart is van plan om zichzelf in het komende jaar verder te ontwikkelen om te kunnen blijven functioneren in hun werk en daarmee de baanzekerheid te vergroten.

Algemeen directeur Chris Heutink van Randstad Nederland: “Werkenden geven hiermee blijk van een groeiend besef dat je ook – of: juist – in economisch mindere tijden moet blijven investeren in je persoonlijke ontwikkeling. Daarmee blijf je aantrekkelijk op de arbeidsmarkt en vergroot je de kans dat je aan het werk kunt blijven.”

vakantie

De economisch mindere tijd zorgt er ook voor dat werkenden het idee hebben nauw betrokken te blijven bij hun werk. 15% meent dat hun werkgever verwacht dat zij tijdens de vakantie bereikbaar blijven. Bijna een kwart van de werknemers kan het niet laten om de werkmail te lezen gedurende de vakantie. Overigens kan de meerderheid (79%) van de Nederlandse werknemers het werk goed loslaten op het moment dat hun vakantie begint.

Crisisdenken blijft, maar er zijn lichtpuntjes