DIEMEN, 10 oktober 2013 – Arbeidsomstandigheden veranderen in hoog tempo. Werknemers en werkgevers moeten meegaan met technologische veranderingen, sterkere concurrentie, langer doorwerken en globalisering. Randstad heeft samen met TNO daarom een programma ontwikkeld om ervoor te zorgen dat medewerkers duurzaam inzetbaar blijven. Met andere woorden, vitaal, competent, productief én gemotiveerd blijven. KPN heeft voor zijn medewerkers een zogenoemde Duurzaam Inzetbaarheidmeting opgenomen in de CAO.

Doel van de ‘APK Duurzame Inzetbaarheid’ is de werknemer inzicht te bieden in zijn duurzame inzetbaarheid. Voor de werknemer is het van belang om te zien waar zijn toegevoegde waarde ligt en wat hij kan doen om vitaal, competent en productief te blijven. De werkgever krijgt inzicht in de mate van inzetbaarheid van zijn personeel en kan zijn beleid hierop inrichten door bijvoorbeeld het aanbieden van de juiste faciliteiten. De werkgever krijgt hierbij geen inzicht in de individuele resultaten.

een leven lang leren

Guido Welter, Innovatiemanager van Randstad HR Solutions: “Het is voor de arbeidsmarkt en de economie in Nederland cruciaal om te anticiperen op veranderingen. Dit vergt aanpassingsvermogen van werknemers en werkgevers. Met deze APK Duurzame Inzetbaarheid geven we werkgever en werknemer een instrument in handen om die aanpassingen doeltreffend te kunnen doen en met elkaar in gesprek te gaan. We geloven bij Randstad in een ‘leven lang leren en in beweging blijven’. Dit is van belang om te kunnen blijven werken en dat op een vitale, fitte en competente manier. Het zorgt er bovendien voor dat je werk leuk blijft!”

samenwerking tno

De APK Duurzame Inzetbaarheid stelt vast hoe een medewerker ervoor staat in zijn baan. TNO ontwikkelde een vragenlijst die leidt tot inzicht en direct toepasbare actieplannen. Gecombineerd met een persoonlijke en online begeleiding van een inzetbaarheidcoach van Randstad wordt de inzetbaarheid van werknemers verhoogd. Wouter van Ginkel, senior adviseur van TNO: “Met deze duurzame inzetbaarheidscan maken we inzichtelijk hoe bedrijf en medewerker ervoor staan. De scan levert gedetailleerde informatie om zowel op persoonlijk als groepsniveau te zien welke stappen werknemers kunnen ondernemen om hun inzetbaarheid te verhogen. Onze ervaring leert dat dit aantoonbare winst oplevert voor bedrijf en werknemers.”

kpn maakt inzetbaarheidsmeting onderdeel van cao

Randstad is er trots op dat KPN deze Duurzame Inzetbaarheidsmeting implementeert in het bedrijf. Tom Plug, adviseur Compensation & Benefits van KPN: “Duurzame inzetbaarheid is een vrij breed begrip. Met het instrument van Randstad willen we onze mensen de mogelijkheid geven om op eenvoudige wijze een start te maken met het onderwerp door inzicht te krijgen in hun eigen inzetbaarheid. Vervolgens kunnen zij gericht gebruik maken van de regelingen en instrumenten die wij hun bieden om inzetbaarheid te verhogen. Bij KPN koppelen we twee gesprekken met een inzetbaarheidscoach aan de Duurzaam Inzetbaarheidsmeting om medewerkers in de juiste richting op weg te helpen. Als onze medewerkers aan hun groei en inzetbaarheid werken, heeft dat ook positieve gevolgen voor het bedrijf en de maatschappij.”

over randstad HR solutions

Randstad HR Solutions begeleidt mensen van werk naar werk. Vanuit boventalligheid, arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid of vanuit de eigen wens te ontwikkelen. Randstad HR Solutions helpt bedrijven en werknemers verder met een re-integratietraject, outplacement of begeleiding & coaching en het werken aan duurzame inzetbaarheid. Werk is altijd ons uitgangspunt. Hierdoor wordt de HR-managers van onze klanten het werk uit handen genomen, zodat zij zich kunnen concentreren op de belangrijke strategische HR-vraagstukken binnen hun bedrijf.