op deze pagina

wat is een beoordelingsformulier?

Beoordelingsformulieren worden gebruikt bij een beoordelingsgesprek. Dat is een gesprek tussen jou en je leidinggevende waarin jullie bespreken hoe je functioneert en hoe collega’s je beoordelen. Het beoordelingsformulier wordt erbij gepakt tijdens je gesprek en samen loop je alle criteria en beoordelingen langs. Ieder beoordelingsgesprek heeft dus dezelfde opbouw. 

wanneer wordt een beoordelingsformulier gebruikt?

Voordat het gesprek begint, hebben je leidinggevende en meerdere collega’s al het beoordelingsformulier ingevuld. Je leidinggevende zorgt ervoor dat dit gebeurt. Met de antwoorden krijgen jullie een beeld van je functioneren en kan het beoordelingsformulier worden gebruikt als input voor het gesprek. 

beoordelingsformulier voorbeeld

We hebben een voorbeeld beoordelingsformulier voor je gemaakt. Toch zijn er grote verschillen in beoordelingsformulieren, afhankelijk van wat voor werk je doet. De opbouw van een beoordelingsformulier is vaak wel vergelijkbaar: 

 1. algemene informatie:
  Een beoordelingsformulier begint vaak met algemene informatie als je naam, functie, afdeling, naam van de leidinggevende en de datum van de beoordeling
 2. tabellen met criteria:
  Vervolgens staan er vaak tabellen met onderwerpen waarop je wordt beoordeeld. Denk aan resultaatafspraken, ontwikkelafspraken en bijvoorbeeld de samenwerking met de leidinggevende en collega’s. In de tabellen staat meestal een schaal van onvoldoende-voldoende-goed of van cijfers van bijvoorbeeld 1 t/m 5. Vaak staat er bij elk onderwerp een open tekstvak voor toelichting
 3. totale beoordeling:
  Als afsluiting volgt er een totale beoordeling. Dit kan een open tekstvak zijn met een conclusie
 4. handtekening en eventueel eigen reactie:
  Een beoordelingsformulier moet vaak ondertekend worden. Ben je het niet eens met de beoordeling? Soms is er ruimte voor een eigen reactie. 

onderwerpen in een beoordelingsformulier

Welke onderwerpen komen naar voren in een beoordelingsformulier? Dat staat niet vast. De criteria worden meestal bepaald op basis van je functieprofiel, persoonlijk ontwikkelingsplan of gespreksverslagen van eerdere functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken

Voorbeelden van onderwerpen die vaak voorkomen, zijn:

 • kennis en vaardigheid
 • productiviteit en doelmatigheid
 • zorgvuldigheid
 • creativiteit
 • kwaliteit van het werk
 • behulpzaamheid
 • klantgerichtheid
 • representativiteit
 • houding ten opzichte van collega’s
 • houding ten opzichte van de leiding
 • organisatiesensitiviteit