Nog nooit liepen er zoveel verschillende leeftijdsgroepen rond op de werkvloer. Terwijl de pensioenleeftijd steeds verder opschuift, zetten de digital natives hun eerste stappen op de arbeidsmarkt - en dat betekent dat medewerkers van pakweg 20 tot 70 jaar met elkaar samenwerken. Om (toekomstige) medewerkers uit al die verschillende leeftijdsgroepen met succes aan je organisatie te verbinden, moet je weten wat hen drijft, wat ze belangrijk vinden in hun werk en wat ze van jou, als werkgever, verwachten. Dat kan namelijk voor iedere generatie verschillend zijn.

4 generaties op een rij

Een generatie is een groep mensen die in hetzelfde tijdvak geboren is en opgroeit in het sociaal-economische klimaat, het maatschappelijke en politieke systeem en de tijdgeest van die periode. Dit zorgt ervoor dat elke generatie een andere ontwikkeling doormaakt en verschillende opvattingen heeft over waarden, normen en levensstijl. Deze verschillen zie je ook terug in organisaties waar mensen van verschillende leeftijden met elkaar samenwerken.

generatiekenmerken

 • generatie z (geboren tussen 1997 en 2012)

  Generatie Z (Gen Z) is de grootste en meest diverse generatie die er is. Deze generatie digital natives kunnen informatie snel vinden en filteren. Zo weten ze in een milliseconde wat wel en niet relevant is, waardoor ze efficiënt navigeren door de overvloed aan online content.

  Deze jongste generatie medewerkers is kritischer dan ooit in de keuze voor een werkgever. Werk moet aansluiten bij hun persoonlijke drijfveren en identiteit. Als dit niet aan de verwachtingen voldoet, is een overstap naar een andere werkgever zo gemaakt. Ook zijn ze een stuk individualistischer ingesteld en willen ze meer vrijheid als het gaat om hun persoonlijke groei en de balans tussen werk en privé. Maar tegelijkertijd willen ze deel uitmaken van iets wat groter is dan henzelf en streven ze naar verbinding.

  Lees hier alles over hoe je Gen Z bindt aan je organisatie.

 • millennials (geboren tussen 1981 en 1996)

  Generatie Y, ook bekend als 'de millennials', wordt vaak gezien als een grenzeloze generatie. Ze zijn opgegroeid in een tijdperk van grote welvaart, met toegang tot overvloedige informatie en een sterk individualistische maatschappij, waarin de focus ligt op persoonlijke groei en ontplooiing. Ze kregen veel aandacht van hun ouders, vaak met de boodschap: 'volg je hart en ga op zoek naar je passie, dan is alles mogelijk'.

  Maar niet alle millennials kunnen voldoen aan de hoge verwachtingen die ze van hun toekomst hebben gecreëerd. En velen hebben moeite zich staande te houden in de complexiteit van keuzes. Ook hebben ze de impact gevoeld van gebeurtenissen zoals 9/11 en de financiële crisis, die voor velen een lastige start op de arbeidsmarkt betekende.

  Lees hier alles over hoe je millenials bindt aan je organisatie.

 • generatie x (geboren tussen 1965 en 1980)

  Generatie X is opgegroeid tijdens een economische crisis met massale jeugdwerkloosheid als gevolg, en wordt daarom ook wel de ‘verloren generatie’ genoemd. Onterecht, want door hard te werken, zich snel en soepel aan situaties aan te passen en creatief te zijn in het vinden van oplossingen, is het helemaal goed gekomen met deze generatie. Zij zijn nu de senioren op de werkvloer, veelal in leidinggevende posities of expertrollen.

  Generatie X staat ook wel bekend als de generatie van de verbinders. Op de werkvloer komt dit duidelijk naar voren: het proces en de consensus zijn belangrijk, diversiteit wordt omarmd en zelfinitiatief en bijscholing van medewerkers worden gestimuleerd. Groei en successen van de organisatie zijn, volgens deze generatie, belangrijk en het resultaat van een gezamenlijke en gedeelde aanpak.

  Lees hier alles over hoe je Gen X bindt aan je organisatie.

 • babyboomers (geboren 1946 en 1964)

  Deze generatie is net na de Tweede Wereldoorlog geboren en is nu (2024) tussen de 60 en 78 jaar oud. Door de geboortegolf na de oorlog (vandaar de naam ‘babyboomers’) is dit een grote groep mensen - ook nu nog, in de seniorfase. Ze zijn opgegroeid in een tijd van wederopbouw, grote welvaartsstijging en snelle technologische ontwikkelingen.

  Deze generatie is nu grotendeels met pensioen. De nog werkende babyboomers hebben de behoefte om mee te doen en mee te tellen. Zij willen hun kennis graag delen, ervaringen overdragen en hun vakmanschap doorgeven aan de volgende generaties. Als werkgever biedt dit je de kans om kennisoverdracht in je organisatie te waarborgen.

  Lees hier alles over hoe je babyboomers bindt aan je organisatie.

Als werkgever kun je een aantal dingen doen die kunnen helpen om de ‘generation gap’ te overbruggen en een gedeelde groepsidentiteit te stimuleren.

1. organiseer regelmatig teambuildingsactiviteiten. 

 • Plan informele bijeenkomsten zoals workshops, lunchbijeenkomsten of sociale evenementen.

 • Laat medewerkers van verschillende generaties samenkomen en hun ervaringen, perspectieven en ideeën delen 

2. wijs projecten toe aan diverse leeftijden

 • Laat medewerkers van verschillende generaties samenwerken aan specifieke projecten of taken.

 • Dit helpt hen elkaar beter te begrijpen en respecteren

3. implementeer mentorprogramma's

 • die mentorrelaties tussen jongere en oudere medewerkers aanmoedigen. Zo kunnen de ouderen hun kennis en ervaring delen met jongere generaties en kunnen de jongeren frisse perspectieven en nieuwe ideeën inbrengen.

meer weten?

Download onze paper ‘verbindend werkgeverschap: van ik naar wij op de werkvloer’ voor meer inzicht en praktische tips.