'Clients don’t come first, employees come first. If you take care of your employees, they will take care of your clients.' Deze uitspraak van de Britse topondernemer Richard Branson gaat over employee experience.

dit is employee experience

Employee experience is de som van alle percepties die een werknemer heeft over de interacties met de organisatie waar hij werkt. Oftewel: alle contacten met werkgever, klanten, leidinggevende, collega’s en werkomgeving leiden tot goede en slechte ervaringen die een werknemer vormt tot het beeld dat hij heeft van de organisatie waar hij werkt.

dit is geen employee experience

Onterecht worden deze (HR-)begrippen nogal eens verward met employee experience:

  • employee life cycle (ELC): alle stappen die de werknemer doorloopt tijdens zijn loopbaan bij jouw organisatie, van de eerste t/m de laatste werkdag. Het is een proces dat chronologisch verloopt en een duidelijke fase kent. Als onderdeel van de employee experience kan ELC een rol spelen, maar het is vooral een HR-instrument om zicht op een medewerker te houden
  • employee value proposition (EVP): EVP zegt iets over de merkbeleving van jouw organisatie als werkgever. In het licht van employer branding staat dit begrip voor de mate waarin jouw aantrekkelijkheid als (potentiële) werkgever jouw (toekomstige) werknemers bevestigt in hun keuze om bij jouw organisatie te (gaan) werken. Ook de EVP maakt deel uit van de employee experience, maar is met name een graadmeter voor succes bij het aantrekken van nieuw talent
  • employee benefits (EB): in grote lijnen: alles wat de organisatie werknemers biedt aan ‘in geld uit te drukken elementen uit een arbeidsvoorwaardenpakket’. Ook talentmanagement, loopbaanontwikkeling en andere HR-instrumenten om werknemers kansen te bieden horen daarbij. Net als gave personeelsuitjes, pingpongtafels in de kantine of vrijdagmiddagborrels bij het kopieerapparaat. Dit soort ‘extraatjes’ beïnvloedt uiteraard de beeldvorming, maar hoe verleidelijk deze relatief makkelijk te implementeren aanpassingen ook zijn: in de praktijk blijken ze nauwelijks te leiden tot werkelijke betrokkenheid van medewerkers bij jouw organisatie. 

win-win-win

Al die HR-instrumenten zijn zichtbaar en concreet. Maar als we even teruggaan naar de definitie van employee experience dan draait die toch vooral om het woord ‘perceptie’. Dat gaat dus niet over wat je allemaal doet voor jouw werknemers, maar over hoe zij dat ervaren. Een positieve employee experience begint bij de leiders en managers van een organisatie. Zij zijn immers direct verantwoordelijk voor de aspecten die werknemers belangrijk vinden in de organisatie waar ze (willen) werken:

  • betekenisvol werk doen - waar je je talent en jezelf kwijt kunt
  • autonomie en kunnen meebeslissen - vertrouwen krijgen en impact hebben
  • feedback en erkenning - gezien worden om wat je kunt en doet
  • leuke collega’s - je gesteund weten en samen voor iets gaan
  • een goede balans tussen werk en privé - kunnen opladen voordat je er weer tegenaan gaat
  • trots voelen voor de organisatie waar je werkt - en dan zijn organisaties die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus nemen en integer omgaan met klanten en medewerkers favoriet.

Een positieve employee experience kan een organisatie opstuwen tot grote hoogte. En dat is goed nieuws voor iedereen. Of zoals Richard Branson het zegt: 'Als je je medewerkers op de eerste plaats zet, je klanten op de tweede en je aandeelhouders op de derde dan is het resultaat dat je aandeelhouders het prima doen, je klanten nog beter en je medewerkers gelukkig zijn'.

employer brand en employee experience

Een positieve employee experience en een sterk employer brand liggen dicht bij elkaar, en dat is logisch want het gaat over dezelfde waarden. Medewerkers met een positieve employee experience zitten lekker in hun vel en presteren (dus) beter, zeggen minder snel hun baan op en voelen zich verantwoordelijk voor de bedrijfsresultaten. En delen hun enthousiasme met hun netwerk, waarin zich zeer waarschijnlijk ook werkzoekenden bevinden met dezelfde wensen als zij. En dat is weer goed nieuws voor jou, als je nog meer van die geweldige werknemers wilt. Investeren in een positieve employee experience is dus beslist de moeite waard als je in beeld wilt komen bij jouw doelgroep op de arbeidsmarkt.