Als werkgever is het belangrijk om een werkomgeving te creëren waar iedereen zich verbonden en gehoord voelt. Verbindend werkgeverschap helpt je de voordelen van een sterke, gedeelde groepsidentiteit te benutten: betere communicatie en meer welzijn tot een verbeterde reputatie en een sterker werkgeversmerk. Weten hoe je bouwt aan een gedeelde identiteit en een overtuigend wij-gevoel? Dat leggen we uit aan de hand van de 4 pijlers van verbindend werkgeverschap.

 

op deze pagina:

wat is verbindend werkgeverschap?

Met verbindend werkgeverschap zorg je voor een gevoel van eenheid op de werkvloer. Ongeacht verschillen in leeftijd, culturele achtergrond, politieke voorkeur of andere vormen van diversiteit. Door een werkcultuur te creëren waarin al deze groepen elkaar respecteren en verschillen omarmen, overbrug je verschillen en versterk je het gevoel van saamhorigheid. Bekijk hier al onze tips voor verbindend werkgeverschap.

Deze vier pijlers van verbindend werkgeverschap vormen de essentiële bouwstenen voor een sterke en hechte band tussen alle verschillende groepen in een organisatie. Deze pijlers zijn gebaseerd op de sociale identiteitstheorie: een psychologische theorie die inzicht biedt in hoe individuen hun identiteit vormen door zich te identificeren met de sociale groepen waar ze deel van uitmaken.

pijler 1: ‘een van ons’ zijn

‘Een van ons’ zijn, houdt in dat je als werkgever een typisch voorbeeld bent van iemand die de belangrijkste kenmerken van de groep als geheel vertegenwoordigt. In de praktijk betekent dit dat je als werkgever:

 • de unieke kwaliteiten vertegenwoordigt die kenmerkend zijn voor de groep (organisatie)

 • je gedraagt volgens de gedeelde normen en waarden door er in de dagelijkse beslissingen en interacties met anderen naar te handelen

 • een rolmodel bent voor anderen.

Door zelf een goed voorbeeld te zijn, maak je het voor iedereen makkelijker om dezelfde normen en waarden te omarmen en een gevoel van verbinding te creëren.

pijler 2: ‘ons’ vooruit helpen

Het is belangrijk dat medewerkers zien dat je je volop inzet voor de gezamenlijke doelen en het succes van de groep. Met andere woorden: dat je het ‘voor ons’ doet. Dit doe je door:

 • het belang van een gedeelde visie te begrijpen

 • de kloof tussen verschillende interpretaties van organisatiedoelen te overbruggen

 • open communicatie te stimuleren

 • een cultuur van samenwerking te creëren

 • de unieke bijdragen van elke groep te erkennen

Het gaat er bij deze pijler om dat je je als leider inzet voor de specifieke belangen van de groep waartoe je behoort, zonder daarbij anderen te achter te stellen.

pijler 3: ‘ons’ faciliteren

Als verbindend werkgever is het belangrijk dat je je werknemers ook helpt begrijpen wat 'wij' betekent - en wat niet. Je bent bepalend bij het vormgeven van de identiteit van de groep door mensen samen te brengen, waardoor het wij-gevoel kan ontstaan. In de praktijk betekent dit dat je:

 • diverse teams en afdelingen samenbrengt

 • een omgeving creëert waarin iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt

 • interdisciplinaire projecten en werkgroepen stimuleert

pijler 4: ‘ons’ vertegenwoordigen

Als verbindend werkgever is het jouw rol om de groepsidentiteit te versterken door deze intern en extern zichtbaar te maken. Het werkelijk (fysiek) realiseren van de gedeelde identiteit en het wij-gevoel in tastbare zaken zorgt voor verankering. Dus niet alleen ‘talk the talk’ maar ook ‘walk the walk’. Dit doe je door concrete structuren, communicatie, activiteiten en evenementen in het leven te roepen die de gedeelde waarden en identiteit van de groep vertegenwoordigen en uitdragen.

Je versterkt de groepsidentiteit door deze zichtbaar te maken, zowel intern als extern. Dit betekent dat je:

 • concrete structuren, activiteiten en evenementen organiseert die de gedeelde waarden en identiteit van de groep uitdragen

 • niet alleen praat over de gedeelde waarden, maar deze ook in praktijk brengt

Elk jaar doen we onderzoek naar de aantrekkelijkheid van bedrijven. Met dit jaar verbindend werkgeverschap als belangrijkste perspectief om de uitdagingen van de complexe wereld van werk aan te gaan. Benieuwd naar concrete inzichten en tips om verbindend werkgeverschap te bevorderen? Download hier de onderzoeksresultaten van het Randstad Employer Brand Research 2024.