Op de arbeidsmarkt van vandaag raken kennis en competenties sneller achterhaald dan ooit en veranderen competenties ingrijpend. In 2022 bestaat, volgens het World Economic Forum (WEF), al meer dan een derde van de gewenste skills voor de meeste beroepen uit vaardigheden die we enkele jaren geleden nog niet kenden of niet belangrijk vonden. Wat betekent dat voor je medewerkers? Welke skills hebben ze nodig voor de toekomst

top 10 skills voor 2020

Het opschuiven van taken door robotisering en digitalisering betekent dat mensen nieuwe vaardigheden moeten aanleren of uitbouwen. Maar ook typisch menselijke kwaliteiten staan hoog op de lijst, zoals creativiteit, analytische vermogens, originaliteit en emotionele intelligentie.

Het WEF heeft voor 2020 deze top 10 opgesteld:

  1. complexe problemen kunnen oplossen
  2. kritisch denkvermogen
  3. creativiteit
  4. people management skills
  5. effectief kunnen samenwerken
  6. emotionele intelligentie
  7. beoordelingsvermogen en besluitvaardigheid
  8. servicegericht zijn
  9. onderhandelingsvaardigheden
  10. cognitieve flexibiliteit

leren als succesfactor

Om de skill gap - het verschil tussen aanwezige en benodigde vaardigheden - te overbruggen, moeten we blijven leren en groeien. Hoe succesvoller iemand kan leren, hoe groter de kans dat hij of zij de nieuwe ontwikkelingen kan bijbenen. 

De ontwikkeling van je personeel verdient je volle aandacht. Gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden kan - zo blijkt uit recent onderzoek van Randstad - leiden tot het vertrek van je beste medewerkers