Veel van jouw medewerkers gaan op dit moment op vakantie. Natuurlijk hoop je ze over een paar weken weer uitgerust terug te zien. Maar wat als ze tijdens hun vakantie ziek worden of een ongelukje krijgen? We zetten de verzuimregels in vakantietijd nog even voor je op een rij.

op deze pagina

ziekmelding

  • net als bij een normale ziekmelding moet de zieke werknemer zich vanaf zijn vakantieadres direct ziekmelden bij zijn werkgever/leidinggevende. Is de werknemer niet in staat zelf de ziekmelding te doen, dan mag iemand anders dat doen
  • bij de ziekmelding moet de werknemer doorgeven waar en hoe hij te bereiken is voor zijn leidinggevende en de arbodienst of bedrijfsarts 
  • de zieke werknemer moet op zijn vakantieadres zo snel mogelijk een lokale (huis)arts bezoeken, en daarvan een bewijs - een medische verklaring - meenemen naar Nederland
  • na thuiskomst van zijn vakantie moet de werknemer zo snel mogelijk contact opnemen met zijn werkgever/leidinggevende en een bezoek brengen aan de bedrijfsarts
  • kan de zieke werknemer niet naar huis vanaf zijn vakantieadres vanwege zijn ziekte/ongeval, dan moet hij bewijs kunnen overleggen van het feit dat hij niet kan reizen.

tip 1

Een derde van de werknemers in Nederland wordt wel eens ziek in de vakantie. Vaak komt dat door te lang doorwerken zonder rustperiode. Het uitstellen van vakanties of opsparen van vrije dagen kan de gezondheid van jouw medewerkers in gevaar brengen. De wet helpt je ervoor te zorgen dat werknemers hun vakantiedagen met een bepaalde regelmaat opnemen, waardoor ze beter herstellen tijdens de rustperiodes en verzuim in de vakantie minder vaak voorkomt.

vakantie- of ziektedagen

De dagen waarop jouw werknemer tijdens zijn vakantie ziek is tellen als ziektedagen - en niet als vakantiedagen. Het is hiervoor wel noodzakelijk dat de werknemer zich direct ziekmeldt en de afgesproken procedure volgt. Je kan jouw werknemer vragen na zijn vakantie te bewijzen dat hij arbeidsongeschikt was. Bijvoorbeeld door een doktersverklaring mee te nemen. 

verzuimprotocol

Om duidelijkheid te bieden over de gang van zaken rond ziekteverzuim is een verzuimprotocol onmisbaar in jouw organisatie. Hierin staan de spelregels die werkgever en werknemers hebben afgesproken over ziekte en verzuim. 
Als werkgever ben je verplicht te zorgen dat iedere werknemer het protocol kent, anders kan jij je niet op de gemaakte afspraken beroepen. Maar het gaat er natuurlijk vooral om dat iedereen weet wat te doen in welke situatie. 

De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging binnen jouw bedrijf moet het verzuimprotocol goedkeuren.

tip 2

Nog geen verzuimprotocol? Dit is een goed begin. Neem in het protocol ook duidelijke afspraken op over ziek worden in de vakantie. Bijvoorbeeld:

  • binnen welk tijdsbestek en bij wie een ziekmelding tijdens de vakantie moet worden gedaan
  • afspraken over de bereikbaarheid van de zieke werknemer op zijn vakantieadres
  • welke gegevens de medische verklaring van de arts op de vakantiebestemming moet bevatten
  • hoe en wanneer de zieke werknemer bij terugkeer contact moet opnemen met de arbodienst/bedrijfsarts.

tip 3

Zorgt verzuim onder jouw vakantievierende werknemers voor knelpunten in jouw personele planning? Kies dan voor de vakantiekrachten van Randstad. Wij helpen je graag verder. Interesse? Vraag vrijblijvend een offerte aan