De invoering van nieuwe technologie die processen en procedures uitvoert met minder menskracht - automation - verandert hoe organisaties werken. Die ontwikkeling zal zeker doorzetten en versnellen. Nu weten we dat de komst van robots en AI (kunstmatige intelligentie) niet zal leiden tot banenverlies - sterker nog: er komen banen bij. Dat wil zeggen: voor diegenen met de juiste skills. Wie mee wil blijven doen in de toekomst, moet blijven(d) investeren in leren. Upskilling is daarmee het nieuwe toverwoord voor zowel werkgevers als werknemers.

werknemers positief

De digitale transformatie verandert ons banenstelsel, daar is iedereen het over eens. De vraag of dat een kans of een bedreiging is, blijft onderwerp van discussie. Maar er is een duidelijke omslag zichtbaar. Zo blijkt uit de Randstad Workmonitor (Q4 2018), die 13.600 werkenden in 34 landen peilde over (o.a.) dit onderwerp, dat een ruime meerderheid van hen (74%) de toenemende impact van technologie op hun werk ziet als een kans op groei en ontwikkeling

Van deze respondenten voelt 47% de noodzaak om extra of nieuwe vaardigheden te leren om de digitalisering bij te kunnen houden. En heeft 59% zelf al stappen ondernomen om meer te weten te komen over AI. 
Ook interessant: volgens 44% van de ondervraagde werknemers heeft hun werkgever geïnvesteerd in opleiding en training die hun personeel de nodige skills moet bijbrengen.

upskilling: nieuwe focus voor werkgevers

Duidelijk is dat de uitdagingen voor werkgevers talrijk zijn. De schaarste op de arbeidsmarkt en de moeizame strijd om nieuw talent maken het lastig om jouw organisatie agile (wendbaar) te houden. Daar komt bij dat het moeilijk is om vast te stellen welke skills jouw werknemers precies nodig hebben om klaar te zijn voor de toekomst - vooral omdat veel banen-van-de-toekomst nu nog niet bestaan. 

Toch is dit hét moment om te investeren in de vaardigheden van jouw medewerkers, als je jouw organisatie toekomstbestendig wilt maken. Uit een recent rapport Upskilling your workforce for the age of the machine van het Capgemini Research Institute blijkt dat upskilling - oftewel het verbeteren van vaardigheden - van medewerkers noodzakelijk is om het volledige productiviteitspotentieel van automatisering te realiseren. 
De belangrijkste conclusie van het rapport is dat automation op zichzelf niet per se productieverhogend werkt, maar dat organisaties die automatisering combineren met bijscholing van hun werknemers aanzienlijk meer voordeel behalen, in termen van productiviteit en kostenbesparing.

de voordelen van upskilling

In het rapport staan ook tips voor het ontwikkelen en implementeren van een geslaagde strategie voor upskilling, zodat teams kunnen omgaan met de veranderingen die gepaard gaan met automatisering.
Maar ook in bredere zin levert investeren in de ontwikkeling van jouw personeel je meer op dan alleen goed geschoolde medewerkers.

  • volgens LinkendIn zijn ‘de kans om nieuwe skills te leren en goede ontwikkelmogelijkheden’ de twee belangrijkste redenen waarom mensen overstappen naar een nieuwe werkgever
  • upskilling - zo blijkt uit talrijke onderzoeken - is voor (met name) millennials een krachtige drijfveer om trouw te blijven aan de werkgever die hen op dat terrein veel te bieden heeft
  • organisaties die fundamenteel investeren in een opleidingsstrategie zijn toekomstbestendiger en minder kwetsbaar voor schaarste op de arbeidsmarkt dan organisaties die dat niet doen.