De regeling voor ouderschapsverlof wordt per 2 augustus 2022 uitgebreid, zo staat in de Wet betaald ouderschapsverlof die onlangs door de Tweede Kamer is aangenomen. Ouders kunnen dan (deels) betaald ouderschapsverlof opnemen in het eerste jaar na de geboorte of adoptie van hun kind. Nu is ouderschapsverlof in principe nog onbetaald. 

Wat gaat er veranderen voor je medewerkers? En wat betekent de uitbreiding voor jou als werkgever? We zetten alles op een rij.

 1. betaald ouderschapsverlof vanaf augustus 2022
 2. wat betekent dit voor werkgevers?
 3. de huidige regels voor ouderschapsverlof
 4. wet betaald ouderschapsverlof
 5. geboorteverlof
 6. samengevat

1. ouderschapsverlof vanaf augustus 2022

Medewerkers die ouderschapsverlof willen opnemen, krijgen vanaf 2 augustus 2022 de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering van UWV. De verlofuitkering bedraagt 50% van het dagloon van de medewerker, en maximaal 50% van het maximumdagloon. Deze 9 weken betaald verlof moet de medewerker in het eerste levensjaar van zijn kind opnemen. 

Opname van de rest van het ouderschapsverlof van 17 weken is nog steeds mogelijk totdat het kind 8 jaar wordt. Dit verlof is onbetaald.

2. wat betekent dit voor werkgevers?

Omdat een deel van het ouderschapsverlof niet langer onbetaald is, kun je als werkgever verwachten dat jonge ouders eerder geneigd zijn om daadwerkelijk verlof op te nemen. 

Net zoals nu het geval is, moet je medewerker het verlof straks ten minste twee maanden van tevoren schriftelijk aanvragen. Je mag het ouderschapsverlof in principe niet weigeren. 

Je hoeft geen loon door te betalen (dat doet de overheid) maar uiteraard komen de eventuele vervanging van de medewerker en de kosten daarvan wel op jou als werkgever neer. 

3. de huidige regels voor ouderschapsverlof

Op dit moment hebben Nederlandse werknemers die ouder of verzorger zijn recht op 26 weken ouderschapsverlof voor hun kinderen tot 8 jaar. Dit is onbetaald, tenzij in de cao of arbeidsvoorwaarden andere afspraken staan. Mensen mogen zelf bepalen hoe ze het ouderschapsverlof verdelen en opnemen. De uren mogen ook gespreid worden opgenomen, tot de 8e verjaardag van het kind.

4. wet betaald ouderschapsverlof

De Wet betaald ouderschapsverlof is aangenomen door de Tweede Kamer. Als ook de Eerste Kamer de wet goedkeurt, zullen de wijzigingen per 2 augustus 2022 in werking treden.

Aanleiding voor de Wet betaald ouderschapsverlof is de (noodzakelijke) implementatie van een Europese richtlijn die minimumeisen bevat voor kraamverlof, ouderschapsverlof en mantelzorgverlof. De Nederlandse wetgeving voldoet voor het grootste gedeelte al aan deze richtlijn, maar op een aantal punten nog niet. De Europese richtlijn voorziet onder andere in het recht van werknemers op twee maanden betaald ouderschapsverlof. Op dit moment is dit in Nederland nog onbetaald.

Alle 28 Europese lidstaten moeten de regels uiterlijk in 2022 opnemen in hun nationale wetgeving.

5. geboorteverlof

Naast het ouderschapsverlof heeft de partner van de moeder bij de geboorte van het kind het recht om maximaal vijf dagen betaald geboorteverlof op te nemen.

Vervolgens kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens vijf weken aanvullend geboorteverlof krijgen. In die periode hebben zij recht op een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van het (maximum)dagloon

Medewerkers die een kind adopteren of duurzaam in hun gezin opnemen, hebben recht op betaald adoptie- en pleegzorgverlof van zes weken.

6. samengevat 

Per 2 augustus 2022 hebben bij de geboorte van een kind:

 • moeders recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof, doorbetaald door UWV

 • partners recht op geboorteverlof van vijf dagen, doorbetaald door de werkgever

 • partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby recht op nog eens vijf weken aanvullend geboorteverlof, met een uitkering van 70% van het (maximum)dagloon

 • beide ouders recht op maximaal negen weken betaald ouderschapsverlof gedurende het eerste jaar na de geboorte, met een uitkering van 50% van het (maximum)dagloon

 • beide ouders recht op onbetaald ouderschapsverlof van totaal 26 weken voor kinderen tot 8 jaar.

meer weten?

Het kabinet licht de achtergrond van dit besluit toe op Rijksoverheid.nl. Lees meer, ook over andere verlofregelingen, in de Randstad Werkpocket.