De regeling voor ouderschapsverlof is per 2 augustus 2022 uitgebreid. Ouders en verzorgers met een arbeidsovereenkomst kunnen dan (deels) betaald ouderschapsverlof opnemen in het eerste jaar na de geboorte of adoptie van hun kind. Wat gaat er veranderen voor je medewerkers? En wat betekent de uitbreiding voor jou als werkgever? We zetten alles op een rij.

  1. betaald ouderschapsverlof vanaf augustus 2022
  2. wat betekent dit voor werkgevers?
  3. recht op ouderschapsverlof
  4. wet betaald ouderschapsverlof
  5. geboorteverlof
  6. samengevat

1. ouderschapsverlof vanaf augustus 2022

Medewerkers die ouderschapsverlof willen opnemen, krijgen vanaf 2 augustus 2022 de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering van UWV. De verlofuitkering bedraagt 70% van het dagloon van de medewerker, en maximaal 70% van het maximumdagloon. Deze 9 weken betaald verlof moet de medewerker in het eerste levensjaar van zijn kind opnemen. 

Opname van de rest van het ouderschapsverlof van 17 weken is nog steeds mogelijk totdat het kind 8 jaar wordt. Dit verlof is onbetaald.

2. wat betekent dit voor werkgevers?

Per 2 augustus 2022 kun je voor je medewerkers tijdens de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering bij UWV aanvragen. Dat is het gevolg van de invoering van de Wet betaald ouderschapsverlof. Voorwaarden zijn dat je medewerker:

  • nog minimaal een week over heeft van het onbetaalde ouderschapsverlof (in het geval dat je medewerker voor 2 augustus 2022 al ouderschapsverlof had opgenomen)

  • het betaald ouderschapsverlof opneemt in het eerste levensjaar of eerste jaar na adoptie. 

Opname van de rest van het ouderschapsverlof is nog steeds mogelijk tot het kind 8 jaar is en blijft onbetaald. 

De uitkering voor betaald ouderschapsverlof is een WAZO-uitkering. De aanvraag doe je als werkgever achteraf bij UWV (via de Verzuimmelder of Digipoort), nadat je medewerker voor minimaal een keer het aantal uren van zijn werkweek verlof heeft opgenomen. Dat betekent dus dat aanvragen mogelijk zijn vanaf 9 augustus 2022. Je kunt de uitkering alleen voor hele werkweken aanvragen, maar het verlof is wel flexibel te spreiden. 

De verlofuitkering bedraagt 70% van het dagloon van de medewerker, en maximaal 70% van het maximumdagloon. Het is gebruikelijk dat de werkgever de uitkering aan de medewerker uitbetaalt. Je kunt de uitkering aanvullen tot het normale loon, maar dat ben je niet verplicht tenzij de cao of arbeidsovereenkomst anders bepaalt.

Meer informatie over de aanvraag van betaald ouderschapsverlof staat op UWV.nl.

3. recht op ouderschapsverlof

Alle werknemers in Nederland die ouder of verzorger zijn, hebben recht op 26 weken ouderschapsverlof voor hun kinderen tot 8 jaar. Mensen mogen zelf bepalen hoe ze het ouderschapsverlof verdelen en opnemen. De uren mogen ook gespreid worden opgenomen, tot de 8e verjaardag van het kind.

4. wet betaald ouderschapsverlof

De Wet betaald ouderschapsverlof is op 2 augustus 2022 in werking getreden.Aanleiding voor de Wet betaald ouderschapsverlof is de (noodzakelijke) implementatie van een Europese richtlijn die minimumeisen bevat voor kraamverlof, ouderschapsverlof en mantelzorgverlof. De Nederlandse wetgeving voldoet voor het grootste gedeelte al aan deze richtlijn, maar op een aantal punten nog niet. De Europese richtlijn voorziet onder andere in het recht van werknemers op twee maanden betaald ouderschapsverlof. 

Alle 28 Europese lidstaten moeten de regels uiterlijk in 2022 opnemen in hun nationale wetgeving.

5. geboorteverlof

Naast het ouderschapsverlof heeft de partner van de moeder bij de geboorte van het kind het recht om maximaal vijf dagen betaald geboorteverlof op te nemen.

Vervolgens kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens vijf weken aanvullend geboorteverlof krijgen. In die periode hebben zij recht op een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van het (maximum)dagloon

Medewerkers die een kind adopteren of duurzaam in hun gezin opnemen, hebben recht op betaald adoptie- en pleegzorgverlof van zes weken.

6. samengevat 

Per 2 augustus 2022 hebben bij de geboorte van een kind:

meer weten?

Lees meer, ook over andere verlofregelingen, in de Randstad Werkpocket.