De regeling voor ouderschapsverlof wordt waarschijnlijk in de zomer van 2022 uitgebreid, heeft het kabinet onlangs bekendgemaakt. Ouders kunnen dan (deels) betaald ouderschapsverlof opnemen in het eerste jaar na de geboorte van hun kind. Nu is ouderschapsverlof in principe nog onbetaald. Nederland past de regeling aan om te voldoen aan Europese richtlijnen. Eerder was het geboorteverlof al verruimd, en per 1 juli 2020 is de regeling voor kraamverlof uitgebreid.

Wat gaat er veranderen voor je werknemers? En wat betekent de uitbreiding voor jou als werkgever? We zetten alles op een rij.

 1. ouderschapsverlof vanaf augustus 2022
 2. wat betekent dit voor werkgevers?
 3. de huidige regels voor ouderschapsverlof
 4. per 1 juli 2020 uitbreiding geboorteverlof
 5. samengevat

Het kabinet wil de voorgestelde wijzigingen voor 2022 opnemen in het wetsvoorstel Wet invoering betaling ouderschapsverlof. 

1. ouderschapsverlof vanaf augustus 2022

Werknemers die ouderschapsverlof willen opnemen, krijgen vanaf 21 augustus 2022 de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering van UWV. De verlofuitkering bedraagt 50% van het dagloon van de werknemer, en maximaal 50% van het maximumdagloon. Om in aanmerking te komen voor het betaalde ouderschapsverlof moeten deze negen verlofweken  in het eerste levensjaar van hun kind opgenomen worden. Opname van de rest van het ouderschapsverlof is nog steeds mogelijk totdat het kind 8 jaar wordt. 

2. wat betekent dit voor werkgevers?

Om ervoor te zorgen dat zowel UWV als bedrijven zich goed op deze regeling kunnen voorbereiden gaat de verlofregeling pas in op 21 augustus 2022. Omdat een deel van het ouderschapsverlof niet langer onbetaald is, kun je als werkgever verwachten dat jonge ouders eerder geneigd zijn om daadwerkelijk verlof op te nemen. 

Net zoals nu het geval is, moeten je werknemer het verlof ten minste twee maanden van tevoren schriftelijk aanvragen. De werkgever mag het ouderschapsverlof in principe niet weigeren. 

Je hoeft geen loon door te betalen (dat doet de overheid) maar uiteraard komen de vervanging van de werknemer en de kosten daarvan wel op jou als werkgever neer. 

3. de huidige regels voor ouderschapsverlof

Op dit moment hebben Nederlandse werknemers die ouder of verzorger zijn recht op 26 weken ouderschapsverlof voor hun kinderen tot 8 jaar. Dit is onbetaald, tenzij in de cao of arbeidsvoorwaarden andere afspraken staan. De werknemer mag zelf bepalen hoe hij het ouderschapsverlof verdeelt en opneemt. De uren mogen ook gespreid worden opgenomen, tot de 8e verjaardag van het kind. 

Daarnaast kan de partner van de moeder bij de geboorte van het kind maximaal vijf dagen geboorteverlof opnemen.

4. per 1 juli 2020 uitbreiding geboorteverlof

Per1 juli 2020 zijn de mogelijkheden voor geboorteverlof ook verruimd. Partners kunnen in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens vijf weken aanvullend geboorteverlof krijgen. In die periode hebben zij recht op een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van het (maximum)dagloon.

Partners van pas bevallen moeders hebben per 1 januari 2019 al drie extra dagen geboorteverlof gekregen, in totaal vijf dagen. Daarnaast is het adoptie- en pleegzorgverlof uitgebreid van vier naar zes weken.

Als werkgever moet je het loon gedurende het geboorteverlof doorbetalen.

5. samengevat betekent dat bij de geboorte van een kind:

per 1 juli 2020

 • moeders recht hebben op zwangerschaps- en bevallingsverlof, doorbetaald door UWV
 • partners recht hebben op geboorteverlof van vijf dagen, doorbetaald door de werkgever
 • partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby recht hebben op nog eens 5 weken aanvullend geboorteverlof, met een uitkering van 70% van het (maximum)dagloon
 • beide ouders recht hebben op onbetaald ouderschapsverlof van 26 weken voor kinderen tot 8 jaar

per 21 augustus 2022

 • moeders recht hebben op zwangerschaps- en bevallingsverlof, doorbetaald door UWV
 • partners recht hebben op geboorteverlof van vijf dagen, doorbetaald door de werkgever
 • partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby recht hebben op nog eens vijf weken aanvullend geboorteverlof, met een uitkering van 70% van het (maximum)dagloon
 • beide ouders recht hebben op maximaal 9 weken betaald ouderschapsverlof gedurende het eerste jaar na de geboorte, met een uitkering van 50% van het (maximum)dagloon
 • beide ouders recht hebben op onbetaald ouderschapsverlof van totaal 26 weken voor kinderen tot 8 jaar.

meer weten?

Het kabinet licht de achtergrond van dit besluit toe op Rijksoverheid.nl. Lees meer, ook over andere verlofregelingen, in de Randstad Werkpocket.