Sinds enige tijd worden we geconfronteerd met meldingen dat mensen telefonisch zijn  benaderd - zogenaamd vanuit Randstad of Tempo-Team en onder het mom van ‘we hebben een baan voor je’ - om ID bewijzen en bankgegevens te verstrekken. Iemand met de naam Tim (Beijer), Jan (Meijer) of Bas (Lomer) meldt zich en verzoekt mensen hun gegevens naar emailadressen te sturen die van Randstad of Tempo-Team lijken te zijn:

  • info@randstadbv.nl,
  • info@randstadbv.com,
  • info@randstadalkmaar.nl
  • info@tempoteamutrecht.nl

Randstad en Tempo-Team hebben hier niets mee te maken. Dit zijn geen mailadressen van Randstad of Tempo-Team. De gevraagde gegevens lenen zich helaas wel voor het plegen van identiteitsfraude, zoals het bestellen van goederen op naam van een ander.

dit kun je doen als je benaderd bent

Mocht je door deze fraudeurs benaderd worden, ga er dan niet op in en verstrek geen informatie. Als je al geld hebt overgemaakt (vaak wordt gevraagd om ter controle € 0,01 over te maken) of persoonsgegevens of een ID bewijs hebt verstrekt, doe dan aangifte bij de politie. Meer informatie hierover vind je op de website van de politie.  

dit doen wij eraan

Achter de schermen doen we er alles aan om dit soort praktijken te bestrijden en te voorkomen, zoals het blokkeren van dit soort websites en e-mailadressen. Helaas kunnen we wat dit betreft alleen reageren en niet preventief optreden om dit soort fraude te voorkómen. Wij kunnen zelf ook geen aangifte doen omdat wij strikt genomen geen slachtoffer zijn van de mogelijke fraude. We proberen de politie waar mogelijk wel te helpen. In verband daarmee ontvangen we graag meldingen van mensen die hiermee zijn geconfronteerd, zoals naam die de fraudeur gebruikt, het gebruikte e-mailadres en andere relevante details. Je kunt deze informatie per e-mail sturen.