Diemen, 13 juni 2018 - Randstad Groep Nederland heeft vele vormen van dienstverlening. Binnen Tempo-Team is Outsourcing daar, naast uitzenden en inhouse, één van. Hiermee nemen we een of meerdere bedrijfsprocessen over van onze opdrachtgevers. In Nederland doen we dat voor een aantal opdrachtgevers. De mensen die voor Tempo-Team Outsourcing (TTO) werken zijn daar ook in dienst en vallen daarmee onder de arbeidsvoorwaardenregeling van TTO. De beloning binnen Outsourcing is marktconform, gebenchmarkt met andere bedrijven binnen die branche, jaarlijks geactualiseerd en afgestemd met de OR.

Gisteren einde dag heeft FNV contact met ons opgenomen, omdat zij ons vandaag een witboek aan willen bieden. Vanuit de media hebben we inmiddels vernomen dat de FNV stelt dat Randstad de uitzend-cao ontduikt, die vanaf 2015 van kracht is, door het aanbieden van outsourcing. Dit is onjuist. Deze dienstverleningsvorm bieden wij al ruim tien jaar aan en is conform alle wet- en regelgeving die hiervoor van kracht is.

De verdere inhoud van het witboek kennen we nu nog niet. We kunnen er dan ook niet inhoudelijk op ingaan. Voor volgende week staat een afspraak met FNV om hier inhoudelijk met hen over te spreken. Goed werkgeverschap is verankerd in onze kernwaarden en daarmee het vertrekpunt van dit gesprek.