Diemen, 10 oktober 2016. Werkend Nederland heeft liever een man dan een vrouw als leidinggevende. Driekwart van de mannelijke werkenden heeft liever een man als baas; maar ook 60% van de vrouwen heeft deze voorkeur. Randstad deed onderzoek in de meest recente WerkMonitor naar de rol van geslacht op de werkvloer.

Deze wens komt naar voren in het meest recente Randstad WerkMonitor onderzoek, gehouden onder 810 werkenden in Nederland. Een duidelijke minderheid verkiest een vrouw als leidinggevende: slechts 25% van de mannen en slechts 40% van de vrouwen wil een vrouw ‘boven’ zich. Overigens heeft in werkelijkheid driekwart van de werkenden in Nederland ook daadwerkelijk een man als baas.

emancipatie op de werkvloer

De uitkomsten lijken aan te geven dat de emancipatie de werkvloer nog niet volledig heeft bereikt. Toch zegt een ruime meerderheid (89%) van de werkenden gelijkheid te ervaren tussen mannen en vrouwen in hun organisatie. Dat zeggen niet alleen mannen, ook 85% van de vrouwen denkt dat zij op de werkvloer niet anders of minder worden behandeld dan mannen.

Zo’n 85% van de werkenden geeft aan dat mannen en vrouwen evenveel ondersteuning krijgen bij het solliciteren naar een functie of promotie; vrouwen zijn hier iets kritischer in, 77% is het eens met de stelling. Een grote meerderheid (84%) denkt dat mannen en vrouwen in hun organisatie gelijk betaald krijgen, maar frappanter is dat 16% dit niet kan beamen.

Volgens werkend Nederland is het wel tijd voor verandering. Ongeveer een derde van de werkenden (ook mannen)  is voorstander van een voorkeursbehandeling voor vrouwen als een organisatie daarmee kan voldoen aan diversiteitscriteria.

de mix werkt beter

Ook vindt werkend Nederland (87%) dat een mix van mannen en vrouwen op de werkvloer goed werkt; driekwart is er zelfs van overtuigd dat gemengde teams betere resultaten boeken. Opmerkelijk is dat relatief veel mannen (vier op de tien) liever in een team met voornamelijk mannen werkt.

mannen aan langste eind

De realiteit lijkt evenwel te zijn dat mannen vaker aan het langste eind trekken. Een grote meerderheid van de werkenden (mannen 72%, vrouwen 69%) meent dat mannen in hun organisatie de betere kansen hebben. Als twee kandidaten dezelfde kwalificaties hebben voor een functie binnen hun bedrijf, krijgt de man in hun organisatie de voorkeur, zeggen zij.

Algemeen Directeur Reiant Mulder van Randstad Nederland wijst erop dat organisaties zelf veel kunnen doen om sterkere teams te creëren. “Gemengde teams van mannen én vrouwen komen aantoonbaar tot beter afgewogen keuzes en andere oplossingen. Zorgvuldigheid bij de bemensing van afdelingen loont derhalve. Een organisatie die structureel weinig vrouwen heeft op belangrijke posities, zal keuzes moeten maken: gaan we vrouwen voorrang geven of niet? Ik vind het opvallend dat ook mannen vinden dat organisaties het lef moeten hebben om vrouwen extra kansen te geven.”