Bij surseance van betaling en faillissement van het bedrijf gelden bijzondere regels voor opzegging van de arbeidsovereenkomst.

Op deze pagina

opzegging bij surseance van betaling

Bij surseance van betaling is een bedrijf tijdelijk niet in staat zijn schulden te betalen. Het bedrijf kan de rechtbank dan vragen om uitstel (surseance) van betaling. Dat uitstel duurt in beginsel maximaal anderhalf jaar, maar kan op verzoek verlengd worden. De rechter stelt een bewindvoerder aan, die samen met de directie de leiding krijgt over het bedrijf. Surseance van betaling is bedoeld om een faillissement te voorkomen. De salarissen worden doorbetaald zolang er voldoende geld in kas is en de bewindvoerder het toelaat. De werknemers kunnen ontslag krijgen tijdens surseance. Hiervoor moet wel een ontslagvergunning van UWV zijn verkregen (op grond van bedrijfseconomische redenen). In dat geval geldt een opzegtermijn van zes weken, tenzij de wettelijke opzegtermijn langer is.

opzegging bij een faillissement

Bij een faillissement kan een bedrijf zijn schulden niet meer aflossen en zijn rekeningen niet betalen. De rechtbank kan het bedrijf dan failliet verklaren. Bij een faillissement wordt beslag gelegd op het gehele vermogen van het bedrijf. De rechter stelt een curator aan, die het bedrijf moet beheren. De curator kan de arbeidsovereenkomsten met de in dat bedrijf werkzame personen opzeggen, er is geen toestemming nodig van het UWV. Er geldt een maximale opzegtermijn van zes weken. De curator hoeft niet het einde van de kalendermaand aan te houden als daardoor de maximale opzegtermijn van zes weken wordt overschreden.