In een re-integratietraject tweede spoor worden medewerkers die arbeidsongeschikt raken ondersteund in het proces naar terugkeer op de arbeidsmarkt. Ook Monique kreeg hiermee te maken. ’Op medische gronden was het voor mij niet meer mogelijk mijn werk in een groot landelijk ziekenhuis te blijven uitvoeren en kreeg ik vanuit de Wet Verbetering Poortwachter te maken met Risesmart.’

‘Samen met coach Renate is een plan van aanpak opgesteld, waarin is vastgelegd welke stappen gezet moeten worden om de re-integratie vorm te geven. Hierin zijn coach gesprekken over verlies en acceptatie opgenomen, maar ook acties gericht op  arbeidsmarktoriëntatie, jezelf presenteren en solliciteren, middels een aantal interactieve webinars met gelijkgestemden. “De begeleiding en rust die de coach geeft heeft veel voor mij betekend, aldus Monique.”

Monique doet er alles aan om te herstellen, maar dat is geen makkelijke opgave. Een aantal van haar klachten is chronisch en het herstel gaat langzaam. In het ziekenhuis probeert zij  wat ondersteunende taken op te pakken om op deze manier haar belastbaarheid op te bouwen, maar steeds is dit niet van lange duur. Voor Monique is dit moeilijk te accepteren, maar ondanks het verdriet en de teleurstelling, bijt zij zich vast in het re-integratietraject. 

Tijdens een van de webinars wordt Monique geraakt door het verhaal van een lotgenoot die zich kwetsbaar opstelt. Na afloop pakt zij haar schilderskwast op om haar emoties een plek te geven. Al haar gevoelens stopt ze in dit schilderij, met een schitterend resultaat. Tot haar  grote verbazing verkoopt zij dit schilderij binnen een paar dagen. Monique gebruikte haar creativiteit als uitlaatklep en geeft deze hierna steeds meer de ruimte. Dit heeft haar geholpen de situatie te verwerken, én te groeien in haar zelfvertrouwen. 

 'Het proces van vallen en weer opstaan heeft mij gesterkt om te komen waar ik nu ben'

Inmiddels is er voor Monique een aangepaste interne functie gecreëerd op de Poli van haar eigen divisie en combineert zij deze werkzaamheden met het verzorgen van creatieve workshops onder de vlag van ‘Kunstgein’. Daarnaast biedt zij nu ‘Kunst op recept’ in een nieuw gezondheidscentrum, in samenwerking met de lokale huisartsen praktijken. Daarmee heeft zij tijdens Corona troost geboden aan degenen die dat nodig hadden én geeft het haar zelf het vooruitzicht op een hoopvolle toekomst met als kers op de taart een eigen expositie.”Het proces van vallen en weer opstaan heeft mij gebracht waar ik nu ben”.