Heb je medewerkers die aangeven dat zij hun werk niet meer zo leuk vinden? Dan kan jobcrafting een manier zijn om te zorgen dat zij weer met plezier naar hun werk gaan. Dat is belangrijk, zeker nu personeel schaars is. Want een tevreden medewerker zal niet zo snel op zoek gaan naar een andere werkgever.

wat is jobcrafting?

Tevreden, gemotiveerde en productieve medewerkers zitten lekker in hun vel als een functie goed aansluit bij hun competenties, talenten en behoeftes. Voor medewerkers die dat niet (meer) zo ervaren, kan jobcrafting uitkomst bieden. Het idee erachter is dat zij zelf aan de slag gaan om te kijken hoe hun baan moet veranderen om er weer enthousiast over te kunnen zijn. 
Jobcrafting is een interessante optie voor medewerkers die:

  • door de routine en dagelijkse sleur het plezier in hun werk zijn kwijtgeraakt
  • het gevoel hebben dat ze hun talent niet voldoende kunnen  benutten
  • hun sterke kanten verder willen ontwikkelen
  • erover denken om op zoek te gaan naar een andere baan.

4 vormen van jobcrafting

In de praktijk zien we vier vormen van jobcrafting, die vaak in combinatie met elkaar voorkomen. Dit zijn ze:

  • taakgerichte crafting - veranderingen aan het takenpakket en de taakinhoud, bijvoorbeeld door de hoeveelheid of  het soort taken aan te passen 
  • relationele crafting - veranderingen in interacties, relaties en samenwerkingsvormen die je medewerker heeft, intern en extern. Bijvoorbeeld door meer, minder of andere relaties te onderhouden of te gaan werken in een nieuw of anders samengesteld team
  • cognitieve crafting - veranderingen in de manier waarop iemand zijn bijdrage ervaart en interpreteert, door extra aandacht te besteden aan het concreet maken van de betekenis en waarde van iemands werk voor de organisatiedoelstellingen
  • contextuele crafting - veranderingen in de fysieke werkomgeving, bijvoorbeeld door aanpassingen aan de locatie en inrichting van de werkplek, maar ook aan de werktijden.

​​​​wat zijn de voordelen van jobcrafting?

Uit meerjarige praktijkonderzoeken blijkt dat jobcrafting een positief effect heeft op het welzijn en de prestaties van werknemers. Door zelf de regie te nemen en de baan te kunnen creëren die je energie geeft en perfect bij je past, voelen medewerkers zich niet alleen gelukkiger maar ook meer verbonden met de organisatie. Ook voeren zij hun werk vaak beter uit, zijn productiever, gemotiveerder en worden ze minder vaak ziek. Jobcrafting kan dus een belangrijk bijdrage leveren aan het duurzame inzetbaarheidsbeleid van je organisatie. Nog een groot voordeel van jobcrafting: medewerkers die tevreden zijn, gaan niet zo snel op zoek naar een andere werkgever.

aan de slag met jobcrafting

In principe neemt je medewerker het initiatief bij jobcrafting, maar je kunt als werkgever toch het nodig doen om er een succes van te maken. We geven enkele tips.

1. geef ruimte voor jobcrafting 

Het is belangrijk dat er binnen jouw organisatie een cultuur bestaat waarin je medewerkers zich aangemoedigd voelen om proactief te zijn. Laat ze weten dat er mogelijkheden zijn voor jobcrafting en op welke manier ze hiermee aan de slag kunnen gaan.

2. huidige situatie in kaart brengen

Is een medewerker enthousiast en wil hij aan de slag met jobcrafting? Laat hem dan eerst zijn huidige functie, takenpakket en werksituatie goed in kaart brengen. Dit wordt het uitgangspunt voor de veranderingen die nodig zijn. Als werkgever/leidinggevende kun je hierbij helpen en als klankbord fungeren.

3. faciliteer je medewerkers

Bij jobcrafting heb je als werkgever een faciliterende en ondersteunende rol. Ga met je medewerkers in gesprek om erachter te komen wat hun behoeftes zijn. Waar krijgen ze energie van, of wat zijn juist energievreters? Met wie werken ze graag samen? Zouden ze liever op andere dagen of andere tijden willen werken? Op deze manier ontdek je wat ze nodig hebben en kun je eventueel taken binnen je organisatie anders verdelen.

4. hou het organisatiebelang in de gaten

Jobcrafting betekent niet dat je medewerker alleen maar doet wat hij zelf leuk vindt. Als werkgever moet je ook in de gaten houden of zijn voorgestelde aanpassingen overeenkomen met de organisatiedoelstellingen. Het is ook niet de bedoeling dat alle vervelende klusjes en taken bij collega’s terechtkomen. Leg de afspraken met je medewerker vervolgens goed vast en houd daarbij in de gaten of de wijzigingen aansluiten bij de organisatiedoelen van je bedrijf.

5. bespreek de veranderingen in de organisatie

Uiteraard bespreek je de aanpassingen met de directe collega’s van je medewerker. Het kan ook goed zijn om andere teams of afdelingen op de hoogte te brengen, zeker als een functie op enkele cruciale punten verandert. Bijkomend voordeel van het breder delen in de organisatie is dat je daarmee ook aan andere medewerkers de mogelijkheden van jobcrafting laat zien.

6. blijf evalueren en bijstellen

Uiteraard plan je een evaluatiemoment om van beide kanten te kijken hoe het gaat en of de veranderingen het gewenste effect hebben. Het kan dan nodig zijn om de aanpassingen bij te stellen, bijvoorbeeld omdat ze in de praktijk niet realistisch blijken of tegenvallen. Jobcrafting is altijd een continu proces.