Een ruime meerderheid van de thuiswerkers wil enkele dagen per week thuis werken, in combinatie met werken op locatie/kantoor. Hybride werken dus. Maar werknemers vinden ook dat thuiswerken goed geregeld moet worden. Bij voorkeur in de wet, en in elk geval in regels en afspraken in het bedrijf waar ze werken. De hoogste tijd dus voor een helder thuiswerkbeleid. 

thuiswerkregeling

In een thuiswerkregeling staat duidelijk omschreven wat onder thuiswerken in jouw bedrijf wordt verstaan. Zo leg je bijvoorbeeld vast:

  • welke functies of functiegroepen voor thuiswerken in aanmerking komen
  • hoeveel dagen er per periode (week/maand) thuisgewerkt mag worden
  • welke activiteiten op de werkplek/locatie moeten plaatsvinden
  • wat de regels zijn voor flexibele werktijden en overuren
  • hoe de communicatie binnen het team en met leidinggevenden geregeld is
  • hoe de privacyregels nageleefd moeten worden
  • op welke manier medewerkers gezond en veilig kunnen thuiswerken.

arbowetgeving: gezond en veilig (thuis)werken

Ook als je medewerkers thuiswerken, moet je als werkgever zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden. Dat is in de Arbowet vastgelegd. Zo moet de thuiswerkplek ergonomisch in orde zijn, net als op kantoor, zodat medewerkers geen last krijgen van lichamelijke klachten. 
Ook moet je aandacht besteden aan de psychosociale arbeidsbelasting van je medewerkers. Thuiswerken kan stressvol zijn, doordat je medewerkers lijden onder het feit dat ze collega’s te weinig zien, het gevoel hebben altijd beschikbaar te moeten zijn of door het ervaren van een gebrek aan verbinding met andere teamleden en het bedrijf. Zorg voor extra begeleiding waar en wanneer dat nodig is en houd vinger aan de pols door regelmatig te evalueren hoe het gaat. 

vraag het je medewerkers

Als je je thuiswerkbeleid goed wilt regelen, is het belangrijk dat je luistert naar je medewerkers. Zij hebben intussen al de nodige ervaring met thuiswerken en kunnen dus ook goed aangeven wat ze nodig hebben. 

meer weten?