Er moet meer diversiteit in organisaties komen. Niet alleen in topfuncties, maar ook op de werkvloer. Een divers personeelsbestand getuigt van maatschappelijke betrokkenheid, zorgt voor tevreden en loyale medewerkers en maakt je organisatie op de lange termijn productiever en innovatiever.

wat is diversiteit?

Onder diversiteit verstaan we de aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. Het kennisplatform Diversiteit in Bedrijf noemt kenmerken zoals gender (man/vrouw), leeftijd, culturele, etnische en religieuze achtergrond, LHBTI (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie) en arbeidsvermogen. Deze verschillen hebben invloed op hoe mensen hun werk doen. Wanneer je als werkgever rekening met die verschillen houdt, zorg je ervoor dat mensen zich optimaal kunnen ontplooien en inzetten. 

5 voordelen van diversiteit voor je organisatie:

  1. het zorgt voor vernieuwing en creativiteit
  2. het levert concurrentievoordeel op
  3. het trekt millennials aan
  4. het heeft een positief effect op jouw employer brand
  5. het maakt je organisatie productiever

1. diversiteit zorgt voor vernieuwing en creativiteit

Organisaties met een divers personeelsbestand zijn vernieuwender, creatiever en lossen problemen beter op. Dit komt omdat medewerkers verschillende gezichtspunten hebben. Als organisaties mensen in dienst nemen die het anders doen, krijgen ze ook andere inzichten. Zoals TNO vermeldt op zijn website: ‘Door de inzet van een divers samengesteld personeelsbestand zijn we innovatiever en creatiever dan wanneer we zouden werken met homogene teams. We nemen betere besluiten en op de lange duur presteren we beter.’ Het blijkt trouwens ook uit onderzoek onder 7.615 organisaties: bedrijven met een cultureel divers management ontwikkelen meer nieuwe producten dan die met een homogene directie.

2. diversiteit levert een concurrentievoordeel op

Het klinkt logisch, en dat is het ook: medewerkers met uiteenlopende  achtergronden weten ook beter wat er speelt onder de diverse klantengroepen van je bedrijf. Dat kan je een belangrijk concurrentievoordeel opleveren. Dat blijkt ook uit onderzoek van Tilburg University: bedrijven die een gecombineerde, multiculturele bedrijfsstrategie ontwikkelen, krijgen vanzelf een bredere kennis over de markt waarin ze opereren. En die kennisvoorsprong levert uiteraard de nodige voordelen op.

3. diversiteit trekt millennials aan

Een meer inclusieve benadering van je wervingsbeleid heeft een positief effect op het aantrekken van millennials, een groep die bestaat uit de meest uiteenlopende culturen. Zij voelen zich thuis in een organisatie met een personeelsbestand dat een afspiegeling is van hun eigen belevingswereld. 

4. diversiteit heeft een positief effect op jouw employer brand

Een divers personeelsbestand heeft meer kans om een positief effect te hebben op jouw employer brand, wat weer talentvolle werknemers aantrekt. Het is eigenlijk een cyclus: hoe diverser jouw medewerkers, hoe meer sollicitaties van verschillende (gender, culturele en etnische) achtergronden je waarschijnlijk zult krijgen. Mensen weten namelijk dat jouw organisatie hen verwelkomt en worden daardoor aangetrokken.

5. diversiteit maakt je organisatie productiever

Last but not least: bedrijven met een geslaagd diversiteitsbeleid kunnen een stuk productiever zijn dan organisaties die dat niet voor elkaar hebben. Zo ontdekte McKinsey dat bedrijven die een cultureel en etnisch divers personeelsbestand hebben, 35% meer kans hebben op een beter financieel rendement dan hun concurrenten. 

meer weten?