Passie op de werkvloer: bestaat dat? Jazeker! En daar is niks zweverigs aan. Want betrokken, enthousiaste medewerkers zijn een belangrijke pijler onder het succes van jouw organisatie - al was het maar omdat de passie voor hun werk voor de meeste werknemers (bijna 90%) een doorslaggevende reden is om bij hun huidige werkgever te blijven. En dat maakt het voor jou - als werkgever in de huidige krappe arbeidsmarkt - interessant om je relatie met je mensen onder de loep te nemen. 

op deze pagina

passie als succesfactor

Passie, bevlogenheid, engagement of betrokkenheid - het maakt niet uit hoe je het noemt. Maar over het algemeen geldt: hoe meer medewerkers zich verbonden voelen met hun werk(plek), hoe groter het succes van de organisatie. 

Bevlogen medewerkers hebben hart voor de zaak, presteren beter, zijn productiever, vinden zichzelf bij de organisatie en de organisatiedoelen passen en zijn bereid nieuwe dingen te leren als dat van ze wordt gevraagd. 

Daar tegenover staat dat medewerkers die zich niet betrokken voelen bij hun werk(gever) in het beste geval hun werk naar tevredenheid doen, maar in het slechtste geval een negatieve invloed hebben op hun collega’s en de werksfeer. En dat heeft natuurlijk weer gevolgen voor de bedrijfsresultaten.

passie op de werkvloer: de cijfers

Gelukkig toont onderzoek aan dat de meerderheid van de Nederlandse medewerkers heel bevlogen/betrokken is. Gemiddeld 63% omschrijft zichzelf als bevlogen. In bepaalde branches liggen de cijfers hoger dan in andere sectoren.

  1. organisaties zonder winstoogmerk gaan aan kop, met een score van 73% bevlogenheid. In deze sector ervaren medewerkers hun (maatschappelijke) bijdrage het meest als zinvol en nuttig
  2. op de tweede plaats volgen woningcorporaties, met 70% bevlogenheid. Ook voor deze medewerkers is hun maatschappelijke bijdrage heel concreet en helder
  3. daarna volgt de zorg met 69%. Zorgmedewerkers hebben altijd al een sterke intrinsieke motivatie voor het verlenen van zorg en het helpen van mensen. De sector scoort hierdoor al jaren in de top 3 van meest bevlogen sectoren.

passie in de praktijk: 4 tips

Doe je voordeel met deze 4 tips als je de betrokkenheid van je medewerkers belangrijk vindt.

1. een duidelijke identiteit

Organisaties waar veel betrokken medewerkers werken, hebben - vaker wel dan niet - een duidelijke identiteit. Het is belangrijk dat jouw personeel zich kan identificeren met de missie, visie en doelen van jouw organisatie. Werknemers die betrokken (willen) zijn bij de organisatie waar ze werken, willen antwoorden op vragen als: wat is onze toekomstvisie en wat zijn onze doelstellingen? Dit geeft hen een duidelijk perspectief waarmee ze het bedrijf in een grotere maatschappelijk context kunnen plaatsen. Deze identificatie zorgt voor meer werkplezier, meer loyaliteit aan de werkgever en een hogere productiviteit op de werkvloer. Ook versterkt het de trots waarmee medewerkers hun werk uitvoeren.

2. goede communicatie

Succesvolle organisaties gaan regelmatig met hun personeel in gesprek. Organisaties die - top down - nieuwsbrieven, e-mailberichten en mededelingen via intranet aan hun werknemers versturen, vergeten dat communicatie met hun personeel interactief moet zijn. Goede communicatie (dus: tweerichtingsverkeer) zorgt ervoor dat medewerkers zich gehoord en begrepen voelen en zich meer betrokken voelen bij hun organisatie.

3. sterke onderlinge relaties

Goede sociale interacties op de werkvloer versterken een stevige informele relatie tussen medewerkers - zonder druk om te moeten presteren. Juist dit soort relaties leiden tot een betere zakelijke samenwerking. Kies voor het persoonlijke element in de relatie met je medewerkers: ga regelmatig met het team op stap, kies voor gezamenlijk lunchen en besteed aandacht aan de belangrijke momenten in hun leven. 

4. persoonlijke ontwikkeling als prioriteit

Organisaties met waar mensen graag werken, investeren in de persoonlijke en professionele ontwikkeling van hun medewerkers. Maak een persoonlijk ontwikkelingsplan met jouw werknemers, en maak budget vrij voor de benodigde opleidingstrajecten. Medewerkers die ervaren dat hun werkgever investeert in hun groei voelen zich meer betrokken bij de organisatie en zullen minder snel op zoek gaan naar een andere werkplek. 

zelf aan de slag met jouw employer brand

De resultaten van Randstad Employer Brand Research 2023 kunnen helpen bij een sterke(re) employer branding strategie voor jouw bedrijf. Download hier het employer brand onderzoeksrapport. Heb je na het lezen van dit onderzoek nog advies of hulp nodig? Neem dan contact met ons op. Onze professionals staan voor je klaar!