Steeds meer werkenden geven de voorkeur aan organisaties die zich - in woord en daad - inzetten voor doelen en zaken die ertoe doen in de maatschappij. Een groeiend aantal van hen, aldus recent Randstad-onderzoek, vindt het belangrijk dat hun werkgever zijn sociale verantwoordelijkheid nadrukkelijk oppakt, en dat de samenstelling van het personeelsbestand een juiste afspiegeling is van de diversiteit in de maatschappij.

geen woorden maar daden

Er zijn meer onderzoeken die aantonen dat maatschappelijk verantwoord ondernemen organisaties in meerdere opzichten voordeel oplevert. 

Werknemers - en met name de jongere generaties - kiezen voor werkgevers die zich actief inzetten voor een betere samenleving. En daarbij het liefst ook hun medewerkers alle gelegenheid geven om hun bijdrage hieraan te leveren. Bijvoorbeeld door hen zelf te laten nadenken over manieren om maatschappelijke betrokkenheid van hun bedrijf te verbeteren. Of, heel concreet, ze de tijd en ruimte te geven - onder werktijd - om te besteden aan zaken die het maatschappelijk belang dienen.

een troef in de strijd om nieuw talent

Jouw inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen levert je niet alleen de sympathie op van je klanten. Er is meer te winnen. Zoals een sterkere positie op de arbeidsmarkt, en dan met name bij de nieuwe generaties. Zij waarderen je inspanningen voor een betrokken en maatschappijbewust bedrijfsbeleid - en dat kan jou helpen in de strijd om nieuw talent.

zelf aan de slag met je employer brand

Wil je een aantrekkelijke werkgever voor talent zijn? Download dan nu het employer brand onderzoeksrapport. In dit onderzoek vind je handige tips om je werkgeversmerk verder te ontwikkelen, praktijkcases en de belangrijkste onderzoeksresultaten van het Randstad Employer Brand Research.

download nu het onderzoeksrapport >