Kinderen die nu geboren worden hebben namelijk een levensverwachting van 100 jaar. Het aantal honderdjarigen wereldwijd stijgt nú al enorm. Dit heeft een grote invloed op samenlevingen. De Randstad WerkMonitor -hét internationale onderzoek naar de wereld van werk- laat echter zien dat slechts 39% van de werknemers wereldwijd en 46% van de Nederlandse werknemers op de hoogte zijn van de veranderende levensverwachting.

stellingen - wat vind werkend Nederland

De Randstad WerkMonitor deed onderzoek op basis van een aantal stellingen over de toekomst van werk, inzetbaarheid en levensverwachting.

Deze nieuwe werkelijkheid roept om een veranderende mentaliteit ten op zichte van oudere werknemers. Met 50 jaar is iemand straks pas op de helft van zijn verwachte levensjaren. Toch heeft pas een derde (36%) van de werkgevers beleid gericht op deze leeftijdsgroep. Is het beleid er wel, dan mag de inhoud ervan moderner volgens respondenten uit de Randstad Werkmonitor. 55% vindt bijvoorbeeld dat  55+ werknemers een vergelijkbaar aantal uren moet werken als jongere generaties.

hardnekkige vooroordelen

Het onderzoek bracht ook een aantal hardnekkige vooroordelen aan het licht. 28% vindt dat 55+ werknemers minder productief zijn dan werknemers van 35 jaar en jonger. En 26% gelooft dat 55+ werknemers vaker ziek zijn dan jongere collega's. Dit is niet waar: de productiviteit is hetzelfde en het ziekteverzuim is vaak juist láger bij 55-plussers. Een ander vooroordeel (67%) is dat het moeilijker is om nieuwe vaardigheden te leren als je 55 jaar of ouder bent. Ook dit klopt niet. Blijven leren is juist essentieel, voor álle generaties.

een leven lang leren

Maar liefst 84% van de respondenten gelooft in een leven lang leren. Internationaal ligt dit nog hoger (92%). 79% is van mening dat het verbeteren van vaardigheden & competenties de inzetbaarheid vergroot. Dit is gedurende de gehele carrière van belang, vindt 81%. 75% van de werknemers vindt dit overigens onder de eigen verantwoordelijkheid vallen. Toch kunt u hier als werkgever zeker een rol in spelen. Ontwikkeling van vaardigheden en competenties is bijvoorbeeld een betere strategie voor de oudere werknemers dan het klakkeloos verkorten van de arbeidsduur.

Bron: Randstad Werkmonitor, Q1 2015