Dit is een interview met Alex Groeneveld, directeur Staffing, voor ondernemer.nl.

Ondernemers hebben zeker in het verleden vooral gekeken naar opleiding en ervaring bij de selectie van nieuwe medewerkers. Dat beeld begint ondertussen te kantelen. Vooral competenties en talent blijken doorslaggevend om de invulling van een vacature tot een succes te maken. In deze context heeft Randstad een bredere rol aangenomen dan het matchen van kandidaat aan werkgever. De organisatie treedt ook op als partner in werk bij het opleiden en ontwikkelen van medewerkers. Randstad wil hiermee ondernemers laten ervaren dat een vernieuwde aanpak rond selectie van passende medewerkers bij kan dragen aan meer productiviteit.

Tekst gaat verder onder de foto van Alex Groeneveld.

alex groeneveld is directeur staffing nederland bij randstad.

Alex Groeneveld is directeur Staffing Nederland bij Randstad.

De arbeidsmarkt is zeker in deze coronaperiode volop in beweging. De markt kende voorheen een duidelijk tekort in verschillende sectoren, zoals onderwijs, zorg, bouw, techniek en ICT. Met de actuele coronacrisis is dat beeld zelfs nog verder aangescherpt. Alex Groeneveld, directeur Staffing Nederland bij Randstad, zegt daar het volgende over: “Middenin de eerste coronagolf zijn veel medewerkers uitgestroomd omdat het werk kwam stil te liggen. De horeca is een bekend voorbeeld, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor de luchtvaart of toeristenindustrie. Met alle 18.000 medewerkers van ons die door de eerste golf thuis kwamen te zitten, zijn we in gesprek gegaan. We hebben met hen vooral gekeken naar de eigen talenten en de mogelijkheden om dat met behulp van scholing verder te ontplooien.”

scholing en omscholing

De coronacrisis vormde daarmee een katalysator voor een problematiek die zich al langer manifesteerde. Er bestaat namelijk een afgetekende mismatch tussen aanbod en schaarste op de arbeidsmarkt. Daar waar sommige branches een overdaad aan kandidaten zien, blijft de vraag naar mensen in sectoren als zorg, bouw, techniek en ICT onveranderd hoog. Door scholing en omscholing is deze mismatch verder te beslechten. Groeneveld: “Mensen hebben even de tijd nodig om te beseffen dat hun talent niet alleen tot hun recht komt in het vak waarvoor ze zijn opgeleid. Zeker nu in deze tweede coronagolf is er een groeiende interesse ontstaan om zich te oriënteren op kansen buiten het eigen werkveld om.”

ommezwaai

Is er bij veel kandidaten besef nodig om een carrièreswitch te maken, hetzelfde voltrekt zich aan ondernemerszijde. In een periode van overvloed volstaat het om mensen simpelweg te selecteren op opleiding en ervaring. Nu er een forse mismatch bestaat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt vergt dat een ommezwaai in benadering. “Het proces waar kandidaten doorheen gaan, zie je in feite ook terug aan ondernemerszijde. Voorheen was het cv leidend, nu zie je dat er meer wordt gekeken naar talenten die passend zijn bij de functie. Als je beschikt over het juiste talent en de juiste instelling, kun je door scholing en omscholing de juiste vakvaardigheden bijgeleerd krijgen. Dus ook zonder een vereist diploma ben je met de juiste mentaliteit absoluut van waarde voor de arbeidsmarkt. Soft skills zoals de juiste attitude hebben daarmee duidelijk aan belang gewonnen”, aldus Groeneveld, die daar nog aan toevoegt dat Randstad als arbeidsmarktorganisatie dit proces al eerder heeft onderkend.

transitie

Op de achtergrond speelt bovendien nog een andere uitdaging. Door factoren als oprukkende technologie en toenemende automatisering veranderen banen telkens van karakter. De competenties die medewerkers vandaag in huis hebben, zijn morgen toe aan actualisering. “Werkgevers vragen van hun werknemers dat ze een vorm van lenigheid aan de dag leggen om beter mee te kunnen in deze onvoorspelbare arbeidsmarkt. De inhoud van werkzaamheden verandert razendsnel. Het bedrijf dat klaar wil zijn voor morgen, zal vandaag al in actie moeten komen om te zorgen dat medewerkers vaardigheden ontwikkelen om de transitie te kunnen.”

arbeidsmarktwaardescan

Een tool die Randstad heeft ontwikkeld om de aansluiting van talent op de arbeidsmarkt te beoordelen, is de zogenaamde Arbeidsmarktwaardescan. Daarmee wordt de functie van vandaag beoordeeld in het licht van het ontwikkelpotentieel bij de medewerker. Er wordt gekeken naar benodigde talenten en competenties om te kunnen voldoen aan toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Met andere woorden, licht Groeneveld verder toe: “Wat voor advies en interacties zijn er nodig om de kandidaat optimaal beschikbaar te houden om invulling te geven aan de functie? De interventie die daarbij vanuit ons plaatsvindt, kent allerlei dimensies. Randstad heeft daarbij vooral de rol om werknemers te begeleiden en te beoordelen, de werkgever vult zijn ondersteuning vakinhoudelijk in.”

ymere amsterdam

Een voorbeeld kan dat proces verder verduidelijken. Eén van de relaties in het klantenbestand van Randstad is Ymere in Amsterdam, een verhuurder van onder andere sociale woningbouw. Zij hebben een grote klantenservice-afdeling, waar behoefte is aan extra ondersteuning. “Deels via tests, deels via interviews selecteren wij de kandidaten die daar het beste voor in aanmerking komen. De eerste maanden komt de kandidaat terecht in een onboarding-traject, waarna het vak in verschillende modules steeds dieper wordt aangeleerd. Na dit proces, dat circa anderhalf jaar in beslag neemt, heeft Ymere de beschikking over een nieuwe kandidaat die zich gesterkt weet met kwalitatieve en gedegen vakkennis en zich bovendien sterk verbonden voelt met de organisatie.”

meer productiviteit als resultaat

Een dergelijk traject, benadrukt Groeneveld, is op lange termijn de enige methode voor consolidatie van succes. “Investeren in coaching en opleiding van medewerkers is sterk bepalend voor een succesvolle toekomst van je bedrijf.

Door niet uitsluitend te koersen op opleiding en ervaring vergroot je als werkgever de vijver waaruit je kandidaten kunt vissen. Zeker als de omvang van de arbeidskrapte na de coronacrisis weer terugkeert, is motivatie van doorslaggevend belang om mensen aan je te binden”, aldus Groeneveld, die daar tot slot nog over opmerkt dat medewerkertevredenheid een aantoonbare impact heeft op de arbeidsproductiviteit. Als daartoe ook als onderdeel het inwerken van nieuw personeel wordt meegerekend, kan de arbeidsproductiviteit met 5 tot 10% toenemen.

whitepaper

Als ondernemer wil je het beste uit je medewerkers naar boven halen. De toelichting van Alex Groeneveld maakt deel uit van een whitepaper. Onderwerpen die hierin aan de orde komen zijn trends in leren en ontwikkelen, het leren van vaardigheden, omscholing en praktische tips om je mensen te motiveren en daarmee productiviteit te verhogen. Wat in de whitepaper bovendien wordt behandeld, zijn subsidiemogelijkheden waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Zo wordt het nog aantrekkelijker om het beste uit je medewerkers te halen.