gegevens-rijk maar informatie-arm? Tijd om te algoritmiseren!

De toekomst is niet aan de data. Geen organisatie wordt beter of slimmer door de beschikking te hebben over gegevens. 'Het gaat niet om data, niet eens om digitaliseren. Het gaat om algoritmiseren', zegt Jim Stolze. De oprichter van TEDxAmsterdam en oud-presentator van RTL Z is tegenwoordig ondernemer in algoritmes. Zijn startup Agency, dat zichzelf een 'uitzendbureau voor kunstmatige intelligentie' noemt, biedt algoritmes aan waarmee bedrijven slimmer met hun data om kunnen gaan. En ja, met AI kan je ook talent herkennen.

Kunstmatige intelligentie (AI) wordt in heel veel producten gebruikt. Neem bijvoorbeeld Facebook, dat gezichten spot en automatisch vrienden voorstelt om te taggen. Tijdens een breakout-sessie tijdens het Randstad Employer Brand Event 2018 kwam Stolze nog met een sterker voorbeeld: een algoritme is in India getraind om oogziekten te herkennen. 'Eerst kreeg het 100.000 foto’s te verwerken van gezonde ogen. Vervolgens kreeg het zieke ogen te zien. Toen werd het algoritme aan het werk gezet in een ziekenhuis, met verbluffend resultaat. Het herkende met 95% nauwkeurigheid de zieke ogen die hem werden getoond. De zeer ervaren oogarts van het ziekenhuis kwam tot 91%.' 

een algoritme iets laten leren

Stolze legde zijn toehoorders uit dat er verschillende manieren zijn om een algoritme iets te leren, van ‘supervised learning’ (zoals in het Indiase oogziekenhuis) tot ‘unsupervised’, waarbij het algoritme zelf op zoek gaat naar patronen en verbanden. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot bijna-perfecte adviezen aan consumenten voor de te volgen TV-programma’s tot de ideale muziekkeuze op basis van iemands luisterpatroon – wat inmiddels realiteit is bij Spotify’s ‘Discover Weekly’ functie. 

Stolze toonde toepassingen in de wereld van accountants en juristen waarbij AI-oplossing razendsnel documenten kunnen analyseren en kunnen adviseren over hiaten of andere problemen. De keerzijde benoemde hij ook: 'Unsupervised learning kan leiden tot snelle vooruitgang en een vorm van onbeheersbaarheid die wij mensen niet meer begrijpen – wij kunnen niet meer doorzien hoe de algoritmen tot hun conclusie zijn gekomen. Dat kan als bedreigend worden ervaren.'

‘beyond verbal’

Het punt van Stolze was dat de nieuwste toepassingen van algoritmen ons op allerlei terreinen snel vooruithelpen. Zo maakt de applicatie ‘Beyond Verbal’ gebruik van algoritmen die een analyse maken van gesproken woord en feilloos leugens detecteren. In Amerika zijn verzekeraars die op basis van deze technologie binnen zes seconden de mondelinge claim van verzekerden analyseren en besluiten of ze tot uitkering op een claim overgaan. De AI treedt ook het HR-domein binnen. Facial recognition maakt daarbij een eerste selectie van kandidaten door analyse van korte video’s.